ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1292 Act II – 't Scheldt

1292 Act II

ACTUEEL IIDe dubbele retoriek van N-VA aan de kaak gesteld

Op 19 juni heeft Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters (het franstalig rekenwonder van de N-VA) samen met sociaal kleptocraat schepen van Middenstand Koen Kennis (de onbetwiste cumulard bij N-VA) in Merksem het startschot gegeven voor de nieuwe hinderpremie voor handelaars. Vanaf 1 juli krijgen Vlaamse handelaars die ernstige hinder ondervinden door werkzaamheden, automatisch een hinderpremie van 2 000 euro.Dat een minister zich naar een drogist in een uitbloeiend district van de stad Antwerpen begeeft zal veel – zo niet alles – te maken hebben met de naderende verkiezingen. Het is algemeen geweten dat de N-VA alle zeilen zal bijzetten in Antwerpen om te trachten het te voorziene verlies in te perken en de huidige meerderheid te behouden. His masters voice weerklonk en trouwe paladijn monsieur Muyters liet zich in het leder van zijn luxueus ministerieel dienstvoertuig vallen en liet zich aircogekoeld naar Dewevercity voeren om daar een nummertje zeepsmoellachen en camerageilen op te voeren.
Opvallend was de afwezigheid van Merksems districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA, ex VLD, ex CVP). Hiermee wil de N-VA zich een middenstandsvriendelijk gelaat aanmeten.Niets is minder waar! Einde april verscheen er een bericht in de regimepers dat de bekende Standaard Boekhandel in datzelfde Merksem definitief de deuren zou sluiten op de Bredabaan. De zaak wordt einde juni gesloten en verplaatst naar Edegem.Wat de kranten niet vermelden is dat de Standaard Boekhandel van plan was om deze vestiging simpelweg enkele honderden meters te verplaatsen naar een ander pand op diezelfde Bredabaan waar er eigen parking ter beschikking zou zijn van de bezoekers. Daar heeft diezelfde N-VA een dikke stok voorgestoken. Het N-VA-CD&V-VLD stadsbestuur weigerde botweg de sociaal-economische vergunning. Het is dan ook schrijnend om een N-VA minister en N-VA schepen voor middenstand in het zicht van de camera’s de indruk te zien wekken alsof zij begaan zijn met de toekomst van de lokale middenstanders. Gevolg van de weigering van de vergunning aan Standaard Boekhandel: één van de laatste kwaliteitsvolle zaken is definitief vertrokken van de Bredabaan die ooit bekend stond als de langste winkelboulevard van het land. Voor en na de heraanleg van deze ooit zo florissante winkelstraat, sloot de ene klassevolle handelszaak na de andere. Wat overblijft zijn de gekende rommelwinkeltjes, kapperszaken met gescheiden ingangen voor Achmed en Fatima, nachtwinkels, belwinkels, diarree bevorderende vreettenten met onleesbare benamingen in uitheems krulschrift, diverse halalzaken, besmuikte groenten- en fruit winkels gemengd met een portie leegstand.
Merci Philippe, Merci KoenSauer***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *