1288 Hoogland – 't Scheldt

1288 Hoogland

De Nederlandse cultuur? Onze nationale identiteit? Ook al is hij reeds twee jaar niet meer onder ons, ik mag in dit verband graag de Vlaamse schrijver Fernand Auwera citeren: ‘Voor wie op zoek is naar een identiteit is het belangrijk een stamkroeg te hebben’.  Enige relativering kan ook in dit geval geen kwaad, wil ik er maar mee zeggen. Stel je voor dat we van die enge ultranationalistische Turkse neigingen krijgen: brrr.

Al zit ik aan de andere kant – ondanks alles, moet ik er gezien de teloorgang aan toevoegen – op het puntje van mijn stoel wanneer Oranje speelt, beschouw ik de drie Elfstedentochten die ik versloeg samen met het interview met Vadertje Drees als de hoogte punten van mijn carrière en is de bitterbal voor mij een serieus bestanddeel van de internationale cuisine.
Wel degelijk Nederlander dus, deze jongen. In hart en nieren.Nog zoiets: tal van invloedrijke types reageerden onlangs schamper op Sybrand Buma’s voorstel om onze scholieren de schooldag voortaan met het Wilhelmus te laten beginnen. Maar ik dacht: nou dat lijkt mij zo gek nog niet, het polderlandse saamhorigheidsgevoel heeft nog nooit op zo’n laag pitje gestaan, in de VS is dit bijvoorbeeld de gewoonste zaak van de wereld, sterke nog: van mij zouden ze zelfs het dragen van schooluniformen verplicht mogen stellen (hoho, slaafgeborenen, staakt direct uw wild geraas: ik ben juist u, ik wil dat in de eerste plaats ter vermindering van de klassenverschillen). En nu zijn er potdorie weer twee voorstellen gedaan die ik als een aanslag op de Nederlandse cultuur en identiteit beschouw. Of vind ik ze vooral dom?Hoe dan ook: het is voor mij verwerpelijke cultuur- en ook identiteitsrelativisme om te stellen dat we in ons onderwijs, in de zoveelste poging de allochtonen die daar moeite mee hebben tegemoet te komen, minder hard moeten hameren op het juiste gebruik van de Nederlandse grammatica.
Drie onderwijshotemetoten durfden dat te bepleiten en werden gisteren in deze krant vermalen door een schrijfster/columniste die zelf pas op achttienjarige leeftijd kennismaakte met onze taal: de in Roemenië geboren Nausicaa Marbe. Mevrouw wist wel raad met het trio, in foutloos, zelfs schitterend Nederlands.Bovendien is er nu dat grootschalige Europees gesubsidieerde onderzoek, door een groep VU-wetenschappers, naar het integratiegedrag van de autochtone Nederlander. Ja, u leest het goed: het integratiegedrag van de autochtone Nederlander. De boze witte man – dat word je automatisch, in diversiteitskringen, als je daar iets van vindt – moet dus ook maar eens integreren.Ter verduidelijking hoef ik slechts de openingsalinea van het Ad Valvas-artikel dat eraan werd besteed te citeren: ‘In de grote steden raken bewoners van Nederlandse afkomst steeds meer in de minderheid. Hoe geïntegreerd zijn zij in deze diverse samenleving? Dat gaat sociologiehoogleraar Maurice Crul onderzoeken’.Ik heb ineens ontzettende trek in een haring en een oude genever.*Wij danken Rob Hoogland en De Telegraaf voor de toelating tot overname van deze column.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *