ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1286 Act I Hoogland – 't Scheldt

1286 Act I Hoogland

Een half uurtje duurde het slechts, op Twitter. Toen reeds was het zover en werd begonnen, vanzelfsprekend vanuit progressieve hoek, met de relativering van het toen nog kersverse nieuws dat protestantse en rooms-katholieke basisscholen in Den Haag nu ook het christelijke karakter van hun paasvieringen verminderen om (de ouders van) de islamitische leerlingen op hun gemak te stellen. ‘We zullen het op deze aardkloot met zijn allen moeten doen’. Dat soort op zichzelf niet onsympathieke, maar behoorlijk naïeve uitspraken, in dit geval van cabaretière Sanne Wallis de Vries, als reactie op de protesten die de publicatie van dit nieuws woensdag bij velen, onder wie uiteraard Geert Wilders, opriep. Ze hadden één gemeenschappelijke eigenschap, die teksten waarin voor verdraagzaamheid werd gepleit: ze waren zoals zo vaak slechts voor autochtone oren en ogen bestemd. En typerend genoeg dus niet voor de ogen en de oren van de leden van een bevolkingsgroep, bij wie onverdraagzaamheid en conservatisme over het algemeen hoger in het vaandel staan en aan wier daaruit voortvloeiende nukken het beleidsbepalende gedeelte van ons volk zich wel heel snel en vaak zelfs bij voorbaat pleegt aan te passen.Nu we het toch over het feest hebben waarop de christenen onder ons de wederopstanding van Jezus vieren, dit zei hij in zijn Bergrede: ‘Slaat iemand u op uw rechterwang, keer hem dan ook de andere toe’. 

Het hedendaagse, verlichte Nederland zou zichzelf niet zijn als er niet een flinke stap verder werd gegaan: wij keren die andere wang al toe vóórdat we op onze rechterwang zijn geslagen. Voorbeeld, in dit geval: op de Haagse protestantse school O3 wordt bij de paaswandeling het bovenste deel van het kruis dat de kinderen dragen afgebroken zodat islamitische kinderen niet met een christelijk symbool hoeven rond te lopen. En waarom? Omdat het ‘voor ons belangrijker is dat iedereen zich hier welkom voelt dan dat we vasthouden aan conservatieve tradities’, aldus O3-directeur John Verhoeff.
Mijn hemel. Waarom doen die Haagse moslimouders hun kinderen op protestantse en rooms-katholieke scholen? Voor het gemak, lijkt mij: zo’n school is meestal het dichtst in de buurt. Bovendien zouden ze er best wel eens mee te kennen kunnen geven dat ze hun kroost niet koste wat het kost islamitisch willen laten onderwijzen. Maar die veronderstelling is aan veel merkwaardige, progressieve, doorlopend door weg-met-ons-dwanggedachten gestuurde polderlandse schoolleidingen niet besteed. Hun structurele neiging om het mohammedaanse deel van de leerlingen en hun ouders te behagen is ook hier blijkbaar weer zo overweldigend, dat ze er hun eigen geschiedenis en normen en waarden voor terzijde schuiven.Zelfislamisering? Zo zou je het ook kunnen noemen.
Bij ’t allerchristelijkste feest, nota bene.
Zullen we dan eindelijk maar eens een begin maken met de afschaffing van het bijzonder onderwijs?*Wij danken Rob Hoogland en De Telegraaf voor de toelating tot overname van deze column.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *