1283 Ephi – 't Scheldt

1283 Ephi

In juni 1998 schreef ik een stukje voor De Groene Amsterdammer over het bezoek aan Amsterdam van de Turkse politicus Erbakan, stichter van Milli Görüs. Mijn geschokte reactie betrof niet alleen het feit dat hier fundamentalistische propaganda door de Nederlandse overheid werd gefaciliteerd, maar ook het gebrek aan kritische geluiden bij de Nederlandse pers.
In de Arena schreeuwde toen een uitzinnige menigte van 40 000 mensen (vrouwen van mannen gescheiden) met wapperende Turkse vlaggen hun liefde uit voor hun goeroe. Erbakan (1926-2011) was een het Westen-hatende politicus. Negen jaar daarvoor in Arnhem zei hij tegen zijn Nederturkse toehoorders: ‘De Europeanen zijn ziek. Wij hebben het medicijn om hen beter te maken. We zullen Rome veroveren. Europa zal de islam van jullie leren’.
Naar het schijnt is de huidige Turkse president Erdogan een leerling van Erbakan. En nu is Erdogan woedend omdat Duitsland en Nederland hem en zijn ministers verbieden om in deze landen campagne voor zijn aanstaande referendum te voeren. De razernij van Erdogan is begrijpelijk.

Jarenlang hebben landen uit de EU Erdogan ongemoeid gelaten om zijn politieke propaganda op hun eigen grondgebied te verspreiden. Ze gaven hun soevereiniteit hiermee feitelijk weg. Het discours van Erdogan was meestal fel nationalistisch en anti-integratie voor Turken in den vreemde. Europa zweeg, stemde toe en keek laf weg.
Ophitsende speech
In Brussel twee jaar geleden moest de Belgische politie het tramverkeer ’s avonds plotseling stilzetten: Erdogan was op het Stefaniaplein vanaf een bus met open dak een menigte van drieduizend mensen gaan toespreken. Ook in het Franse Straatsburg hield hij in oktober 2015 een ophitsende speech voor een uitzinnige menigte van twaalfduizend Turken. Hij vergeleek toen de oorlog tegen de Koerden met de verovering van Jeruzalem op de kruisvaarders en de overwinning op de Europese geallieerden in Gallipoli in 1915. En nu, na jaren hem gedienstig te zijn geweest, willen Europeanen de razende dictator buiten de deur houden.
Erdogan is nu aan het schuimbekken. Deze obscure despoot die geen tegenspraak duldt, is door het dolle heen. Voor hem is de plek waar Turken wonen en werken geen buitenland meer maar half Turkije. Afgelopen weekeinde schoffeerde hij de Duitsers die hij expliciet voor ‘nazi’s’ uitmaakte.

Maar hij ging veel verder door ernstig te dreigen: ‘Ik kom gewoon en als jullie me niet toelaten of mij het spreken onmogelijk maken, zal ik een opstand organiseren’. Dit is op zijn minst subversieve ophitserij en in feite niets anders dan oorlogstaal van een buitenlands staatshoofd.
Dat Erdogan als een vulgaire hooligan buiten de EU moet worden gehouden, is vanzelfsprekend.
Maar al die hardwerkende Nederturken moeten de krankzinnige retoriek van Erdogan laten voor wat het is: rioollucht uit de mond van een haatzaaier waarbij vergeleken Trump een lammetje lijkt. Hun toekomst ligt hier en niet in het land dat door Erdogans toedoen naar oorlog, economische crisis en onverdraagzaamheid afglijdt.

*

Wij danken Sylvain Ephimenco en Trouw voor hun toelating tot overname van deze column.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *