ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1278 Act III – 't Scheldt

1278 Act III

… De rode gebieden met ‘zeer hoge stress’ en de oranje gebieden met ‘hoge stress’ komen niet toevallig helemaal overeen met de islamitische landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, een groot gebied van Marokko tot Pakistan. De oorzaak van deze waterschaarste is met één woord uit te drukken: overbevolking. De landen die u hier in rood en oranje gekleurd ziet, hebben hun bevolking sinds 1945 allemaal minstens zien verviervoudigen.Irak en Syrië, om zomaar twee landen te noemen, deden het maal zeven. Irak groeide van 4,6 naar 32 miljoen mensen, Syrië van 2,9 naar 20 miljoen. Geen wonder dat daar oorlog van komt, strijd om water, strijd om lebensraum. In 1945, nadat Duitsers en Japanners een vreselijke oorlog gevoerd hadden, hebben de Verenigde Naties alle bestaande grenzen bevroren. Binnen die grenzen zou er plaats genoeg zijn voor iedereen. Of anders gezegd: elke natie zou zijn eigen veilige grenzen krijgen, genoeg plaats, zodat er niet meer om hoefde gevochten te worden.De enige natie die op dat moment te weinig levensruimte had, was China. China was in 1945 al schromelijk overbevolkt. Daarom werd er toen gesproken van het ‘Gele gevaar’. Maar de Chinezen hebben daar tamelijk drastisch een mouw aan gepast. De communisten hebben zeker geen demografische expansiepolitiek gevoerd. Anderen hebben dat wel gedaan. Het volstaat nog eens naar de kaart te verwijzen. Je kan dat nu het ‘Groene gevaar’ noemen. Groen is zowel de kleur van de ecologische partijen als van de islam. De waterschaarste is een ‘groen’ probleem te noemen en de overbevolking een ‘groen’ gevaar. En hoewel Brazilië mensen uit deze gebieden misschien met tienduizenden wil uitnodigen, komen ze nu met honderdduizenden de Middellandse Zee over. Dat is nog niet echt een probleem voor Europa. Wat er nu al binnengekomen is, dat ‘schaffen’ we nog wel.Maar niet zo lang meer. De ‘groene’ overbevolking loopt in de honderden miljoenen.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *