ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1272 Rob H – 't Scheldt

1272 Rob H

Het is me toch wat met die stem des volks. Heeft-ie potdorie alwéér gelijk: de criminaliteit in Nederland blijkt vijf keer groter dan steeds werd beweerd. VIJF keer groter! Mag ik dat onthutsend nieuws vinden? Nou ja, eigenlijk is het geen nieuws natuurlijk. Althans: voor mij en voor veel andere Nederlanders. Wij kijken namelijk al jaren om ons heen. Wij zijn empiristen, so to speak. Wij zien geen cijfers, wij zien wat er gebeurt  (en wat er niet gebeurt, qua handhaving). Daar baseren wij onze oordelen op.En dan heb ik gelukkig nog de mogelijkheid, in tegenstelling tot de meeste anderen, om daarover het een en ander al dan niet gramstorig op papier te zetten. Hetgeen mij tot nu toe overigens maar al te vaak de hoon opleverde van al die wetenschappers en andersoortige deskundigen die steeds maar weer hautain op het gepeupel neerkijkend, met allerlei officiële rapporten zwaaiden waaruit in hun vertroebelde ogen naar voren kwam dat al dat geklaag en gejammer over de groeiende criminaliteit uit perceptie voortkwam.Wat, voor mij, het nieuws van deze onthulling van Trouw is: dat de top van het OM en de politie, in wier opdracht dit vertrouwelijke rapport werd opgesteld om het volgende kabinet een leidraad te kunnen bieden, hun eigen falen, ermee hebben blootgelegd. Ofschoon je ook van leugens zou kunnen spreken. Ze bleven immers maar ontkennen dat er sprake was van een toename. Ik citeer: ‘Bij politie, justitie en burgemeesters komen steeds meer signalen binnen dat de ‘ontwikkeling van de criminaliteit minder positief is dan de cijfers doen denken’.In berichten aan de Tweede Kamer legt minister Ard van der Steur (VVD), net als zijn voorganger Ivo Opstelten (VVD), vooral de nadruk op de daling van veelvoorkomende criminaliteit’.Kijk, dat bedoel ik.Ieder normaal mens wist het. Ieder normaal mens weet allang dat de meeste aangiften (57 procent, een schandelijk, maatschappij-ontwrichtend cijfer) in de eerste plaats wegens onderbezetting terzijde worden geschoven. Het resultaat: dat steeds meer slachtoffers van een misdrijf van het doen van een aangifte afzien.Welke ingewikkelde voorstellen er ook voor een efficiëntere aanpak worden gedaan, de ‘onoverbrugbare achterstand’ van politie en OM waarvoor in de notitie wordt gevreesd, is domweg het gevolg van het feit dat er te weinig dienders zijn. En dat veel dienders die er wel zijn – ik doel nu met name op de recherche – hun tijd anno nu bovenal moeten verdoen met het voorkomen van terrorisme, waardoor ander belangrijk werk blijft liggen. De ontwikkeling van de criminaliteit en de ontwikkeling van de handhaving hebben op zijn zachtst gezegd geen gelijke tred gehouden, en zolang die trend niet wordt doorbroken zal er steeds meer criminaliteit bijkomen. Als de kat van huis is…Hier weerklinkt wederom de stem des volks. Ik zie ze nog steeds arrogant het hoofd schudden.*Wij danken Robert Hoogland en De Telegraaf voor hun toelating tot overname van deze column.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *