ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1268 Rob Hoogland – 't Scheldt

1268 Rob Hoogland

ErgMr. Theo op de kwelbuis, altijd kicken. Ditmaal pleitte hij bij Humberto op geheel eigen wijze voor het schrappen van artikel 137D uit het Wetboek van Strafrecht. Hier het artikel: ‘Wie in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen een persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie’.

Afschaffen, vindt Theo Hiddema. Hij beschouwt 137D samengevat als ‘een zelfbevredigingsartikel voor klaagziek volk zonder kennis, kunde of talent, mensen die je toch nooit tevreden zal kunnen stellen en die er met al die aangiftes en al dat Zwarte Piet-geëmmer hun hele identiteit aan ontlenen dat ze zich als anti-discriminatie kunnen manifesteren’. De namen moeten we zelf maar invullen. ‘Waar ligt dan de grens?’, vroeg Humberto. ‘Oproepen tot geweld’, zei mr. Theo. ‘Staat ook in de wet’.O omroepbazen, geef dat verbale genie toch een eigen talkshow. Zelfs Claudia de Breij is het ermee eens dat Pauw en DWDD te links zijn geworden. Een programma als Soli Theo Gloria – de titel is slechts een suggestie mijnerzijds – zou een mooi tegenwicht kunnen bieden. Bijkomend voordeel: het volk weet meteen dat de strafadvocatuur niet alléén maar uit Gerardjes Spong bestaat. Eerst, in 2002, artikel 137D gebruiken om de critici van Pim Fortuyn aan te pakken. Dan, in 2016, op basis van hetzelfde wetsartikel Geert Wilders beschuldigen van het aanzetten tot haat. Daar moet je een gladjanus voor zijn.Wat ik zelf aan de gastheer zou willen vragen, straks in Soli Theo Gloria: ‘Bent u, amice, het met mij eens dat ‘Racisme’ op de Ranglijst der Heel Erge Dingen inmiddels een te hoge plaats inneemt?’ Akkoord, ik zou die vraag misschien nader moeten specificeren. ‘Stel, maître, u bent een donkergetinte man en u staat naar de intocht van Sinterklaas in Alkmaar te kijken, waar de begeleidende Pieten nog roetzwart zijn. Beïnvloed door het gekrakeel, vindt u dat wellicht een Heel Erg Ding. Maar dan wordt u plotseling overvallen door een ondraaglijke kiespijn, óók een Heel Erg Ding. Van welk Heel Erg Ding wilt u dan het eerst verlost worden?’ Juist ! ’t Is niet leuk, racisme. Het deugt niet en we moeten het bestrijden.Zo langzamerhand, echter, wordt de suggestie gewekt dat het in dit land het aller, allerergste is wat er bestaat. Vroeger pestten ze me altijd met mijn flaporen, voor mij destijds een lichamelijke handicap van heb ik jou daar. Ook een 137D’tje, zou je zeggen. Maar als ik het aan mijn moeder vertelde zei ze: ‘Onder een vrachtwagen komen is erger’. Dat mis ik zo, mr. Theo: de relativering. Ik hoor het de presentator van Soli Theo Gloria al zeggen: ‘U had een zeer verstandige moeder’.*Wij danken Rob Hoogland en De Telegraaf voor de toelating tot overname van deze column.*

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *