ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1268 Ephimenco – 't Scheldt

1268 Ephimenco

Als ik in de spiegel kijk, kan ik niet anders dan de afschrikwekkende waarheid vaststellen: ik maak deel uit van de meerderheid op dit oude continent. Ik ben een Europeaan (door mijn grootmoeder kwart Frans, kwart Oekraïens, half Spaans) met blanke huid, wat sommige deskundigen als ‘Kaukasisch ras’ typeren. Meer dan 90 procent van de Europeanen zit in hetzelfde schuitje als ik. Buiten de etnische kenmerken, behoor ik ook als (cultureel) katholiek tot de meerderheid van de 730 miljoen Europeanen, die voor driekwart het christendom aanhangen of ermee zijn verbonden (geweest).Het zou geen probleem hoeven te zijn, maar deel uitmaken van de meerderheid en zich openlijk met haar gewoonten en gebruiken evenals met haar tradities vereenzelvigen, wordt door een specifiek deel van de huidige elites als niet bepaald vooruitstrevend beschouwd. Wie zich ook nog in het gedachtengoed van de meerderheid erkent, wordt soms als bekrompen gebrandmerkt en in het ergste geval als reactionair afgebrand. Al lezend in mijn twee geliefde ochtendbladen gisteren, zag ik enkele  aansprekende voorbeelden. Het meest onschuldige ontleen ik aan de column van Rob de Wijk. Daarin schrijft de auteur ‘overal in de Westerse landen heeft het verlies aan levensstandaard, terrorisme en een vluchtelingencrisis een woedende, rancuneuze burger opgeleverd (…)’. Hoewel De Wijk zijn stigma niet op de gehele westerse meerderheid plakt, komt hij met zijn veralgemenisering over de ‘rancuneuze burger’ daar toch in de buurt.In de Volkskrant reageert Asha ten Broek op staatssecretaris Dijksma die begrip zei op te brengen voor de onderbuikgevoelens van mensen uit buurten ‘waar vroeger Nederlands maar nu Arabisch of Turks wordt gesproken’. Ten Broek: ‘Ik maak hieruit op dat de boze onderbuik niet alleen wit is, maar ook wat rechts en xenofoob’.Toe maar. Iets verderop in die krant gaat programmamaakster Sunny Bergman het wijder zoeken: ‘racisme is een probleem van witte mensen’. Haar conclusie: ‘Pas als witte mensen zich bewust worden van hun eigen etniciteit en van de rol die ze spelen in het uitsluiten van anderen kunnen ongelijkheid, racisme en discriminatie verdwijnen’.De blanke meerderheid wordt als rancuneus, xenofoob en racist neergezet terwijl die enorme meerderheid vooral vreedzaam behoudend is: ze wil niet alleen haar gewoonten, gebruiken en tradities behouden maar ook die naoorlogse veroveringen als emancipatie van en respect voor vrouwen, gelijkheid tussen de seksen of vrijheid van meningsuiting conserveren. En ja mevrouw Kirsten van de Hul (donderdag in Trouw), ik herhaal het hier zonder schroom of gêne: de meerderheid ziet heel scherp dat immigratie, geïmporteerd uit macho- en moslimculturen, aan de fundamenten knaagt en zaagt.Daarom is deze vreedzame meerderheid groeiende, en de felle en ongenuanceerde kleine elite die haar tracht in diskrediet te brengen, steeds meer slinkend en aan de verliezende hand.*Onze dank aan Sylvain Ephimenco en de krant Trouw voor hun toelating tot overname van deze column.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *