ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1263 H.C. – 't Scheldt

1263 H.C.

ACTUEEL

EEN ANEKDOTE

De taalwetgeving van het begin van de 20ste eeuw gaf aan Franstalige advocaten die hun diploma van doctor in de rechten hadden behaald voor 30.09.1938 de kans om in het Frans te pleiten. Alhoewel dit gebruik bijna uitgestorven was op het einde van de 20ste eeuw waren er in de jaren ’70-’80 toch nog enkele advocaten die vanuit Brussel in Antwerpen in het Frans kwamen pleiten.

Zo maakte ik het mee dat in het kader van een echtscheidings-procedure een tegenstrever plotseling in het Frans een pleidooi hield. Dit was enigszins onverwacht aangezien de procedure-stukken allemaal in het Nederlands waren.

De Voorzitter van de Rechtbank stelde mij toen echter gerust, hij verwees naar de taalwetgeving en toen ik hem zei dat ik eigenlijk niet zo heel veel verstond van mijn confrater omdat hij erg mompelde was het antwoord: ‘Ik ook niet’.

Dezelfde Voorzitter vertelde dat, toen het overspel nog strafbaar was in het Belgisch strafrecht (dit lijkt nu bijna middeleeuws) er een Franstalige advocaat in Antwerpen kwam pleiten voor een geneesheer die, hoe durfde hij het, overspel had gepleegd en, die blijkbaar een alerte echtgenote had, want betrapt was (of de echtgenote had een alerte advocaat).

De Franstalige Brusselse confrater zei tegen de Voorzitter dat zijn cliënt geen overspel kon gepleegd hebben want dat hij over een attest beschikte van een specialist waarin die zegde dat zijn cliënt, collega dokter, impotent zou zijn.

De Voorzitter sprak toen een schitterend vonnis uit, bijzonder kort, zoals de meeste schitterende vonnissen. Hij zei: ‘Meester, ik ga uw cliënt toch veroordelen, het zal de mooiste dag van zijn leven zijn’.

***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *