1262 Z A – 't Scheldt

1262 Z A

Fout bericht

Ek verwys na ‘n berig in die uitgawe van ‘t Scheldt. Die berig ter sprake is Die Afrikaanse taal wat sy 140ste verjaardag vier. Ditsem-Nuus gee die geboortedatum op as 1876. Dit is nie korrek nie. Die taal is op 14 Augustus 1875 gebore. Ek het dit so op laerskool geleer, ek het dit so op hoërskool geleer, en dit staan so in alle geskiedenisboeke. Ek was ‘n inwoner van die dorp Die Paarl (60km noordoos van Kaapstad) in 1974 tot 1977. Die Afrikaanse Taalmonument in Die Paarl, is op 10 Oktober 1975 amptelik onthul. Ek was daar teenwoordig. Dit sal goed wees as u ‘n regstelling kan maak. Die koerant Ditsem-Nuus, het ‘n fout gemaak met die datum waarop Afrikaans gebore is.Boerskot.NA ORANIADaar is onlangs ‘n tweede groeipunt, naas dié van Orania, ‘Byneslaagte’, binne die Noordwes-kaap gestig. Die ANW (Afrikaner Nedersetting Weskus) is ‘n volksorganisasie wat onafhanklik van die OB (Orania-Beweging) funksioneer, maar wat dieselfde doelwitte as die OB nastreef, naamlik om die Noordweskaap as Afrikaner-vryheidsgebied te ontwikkel. Byneslaagte lê 12 km van die Afrikaner-vakansieoord Strandfontein, aan die Atlantiese Oseaan, en is sowat 300 km noord van Kaapstad. Politiek en rugby: Die volle kringloopDie laagtepunt waarin Springbokrugby die afgelope naweek beland het, is die logiese gevolg van die politieke ineenstorting wat in S-Afrika plaasgevind het na die moord op dr HF Verwoerd en sy beleid vyftig jaar gelede in 1966.

Toe was S-Afrika ’n toonbeeld van sukses. Daar was vrede, stabiliteit en vooruitgang. Suid-Afrika het getel onder die top tien lande op ekonomiese gebied. Daar was geen keer aan die ekonomiese groei en vooruitgang nie. Suid-Afrika was ook die onbetwiste kampioen op die rugbyveld. Nou is dit alles vernietig. Die vernietigingswiel het volledig gedraai. Sport was gebruik om die Nasionale Party van mnr John Vorster en sy opvolgers tot oorgawe te dwing. Dit was mnr John Vorster wat die beleid van afsonderlike sport verander het en veelrassige sport toegelaat het. Twee Maori’s in ’n All Blackspan in 1970 was die begin van die toestand wat ons vandag in S-Afrika het.Suid-Afrika is onder ‘n Kommunistiese bewind, korrupsie is aan die orde van die dag en daaglik-se onluste is niks vreemds nie. Die Witman word onderdruk in sy vaderland en die land is ekono-mies bankrot.
Terwyl al hierdie negatiewe resultate oor die Afrikaner en die Witman gespoel het, het hulle nog vasgehou aan die ontvlugting van sukses op die rugby- en krieketveld. Op 8 Oktober het hierdie laaste toevlug ook geval. Sport was gebruik om ‘n suksesvolle S-Afrika polities te vernietig. Daar-die vernietigende politiek het nou ook die Witman se sport (rugby) vernietig.
Dit is tragies, maar waar. Die HNP het destyds betyds gewaarsku.UV-taalbeleidDie aansoek in die Vrystaatse Hooggeregshof wat AfriForum, AfriForum Jeug en Solidariteit teen die senaats- en raadsbesluit van die Universiteit van die Vrystaat (UV) gebring het oor die toekoms van Afrikaans aan die universiteit, is met koste toegestaan. Dit word beskou as deurslag-gewende oorwinning vir Afrikaans, die handhawing van Afrikaans op tersiêre vlak en die taalregte van S-Afrikaners oor die algemeen. Sou die universiteitsbesluite gehandhaaf gewees het, sou Afrikaans in 2017 nie meer as onderrigmedium aan die UV gebruik word nie, behalwe in enkele opvoedkunde- en teologiekursusse.In ‘n media-verklaring sê die applikante oor die saak: ‘Dit was duidelik dat die universiteitsbestuur geen oorweging geskenk het aan die bepalings van die SA Grondwet betreffende die reg tot keuse van taal van onderrig nie, maar eerder die knie voor anargie gebuig het en in die proses ’n politieke spel as ’n taalkwessie vermom het. Die toenemende verengelsing van tersiêre onderwys is nie alleen uit pas met internasionale tendense nie, maar maak groot inbreuk op die regte van meer as 90 % van die land se inheemse moedertaalsprekers. Die argument dat Engelse onderrig groter toeganklikheid bied, is ’n mite – dit bevoordeel slegs Engelse moedertaalsprekers.Ons as applikante is ook betrokke by regsaksies oor soortgelyke diskriminerende besluite teen Afrikaans as onderrigmedium aan die Universiteite van Suid-Afrika, Pretoria en Stellenbosch en hierdie uitspraak sal uiteraard daardie regsaksies beïnvloed.Inmiddels het die UV aangedui dat dit teen die hofuitspraak gaan appélleer.Boerskot***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *