1262 Brief Z A – 't Scheldt

1262 Brief Z A

ACTUEEL II

Boerskot stuurt ons Brief uit Zuid-Afrika

Ek het die artikel oor Adam at geen Appel geniet. In Suid-Afrika is daar talle mense wat praat van “Adam en Eva wat van die appels geëet het”. Dit is in ‘n Kinder-Bybel opgeneem (en daar was ook ‘n tekening van ‘n Appelboom vol appels) om dit vir die kinders makliker te maak om te verstaan. Maar ons weet tog almal dat die Bybel simbolies is, en nie letterlik nie. Die appels moes lees: ‘Die vrugte van Goed en van Kwaad’.
Dan wil ek graag ‘n opmerking maak oor Guido van H, van Berchem, wat skryf oor die ‘haat van Vlaminge teenoor mekaar’. Ek kom elke dag meer-en-meer agter dat Vlaminge en Afrikaners bloedbroers van mekaar is. Die haat en nyd wat daar tussen Vlaminge bestaan, bestaan ook tussen Afrikaners. Neem nou maar die voorbeeld van Boer versus Afrikaner in Suid-Afrika.
Die Vryburgers (onderdane van die Vereenigd-Oost-Indische Compagne van die 17de eeu in Amsterdam, wat later as onderdane vry geword het, en toe ‘vrije burghers’ genoem is) het in alle rigtings uit die Kaap (vandag groter Kaapstad) weggetrek.
Daar was burgers wat noordwaarts verhuis het; ander het maar net uit die stedelike gebied na die platteland verhuis; en nog ander het ooswaarts, en noordooswaarts getrek.
Die grootste, en bekendste groep, is die Voortrekkers genoem. Omdat die Voortrekkers meestal boere was, is na hulle as die Boerevolk verwys. Daar was ook diegene wat Africaanders genoem is, omdat hulle hulself van Nederland losgemaak het, en nou burgers van Afrika geword het. Aangesien Hollands die omgangstaal was, het die Vryburgers Hollands gepraat. Sommige kritici verwys vandag nog (neerhalend) na die Kapenaars as Cape Dutch.
Die Nederlandse taal in Afrika het nie suiwer Nederlands gebly nie, maar het gegroei. Woorde uit Maleisies en Portugees is in die taal opgeneem.
Die Vryburgers, later Voortrekkers genoem, het van die Kaap af – eers ooswaarts – en later noordwaarts getrek. In die binneland het hulle in groepe verdeel (deels omdat hulle – soos die Vlaminge – nie met mekaar wou saamstem en saamwerk nie) en elkeen ‘gedoen wat hy wou’.
Die benamings Boer en Afrikaander was by almal bekend, maar omdat daar later ‘n ideologiese skeuring tussen Boere en Africaanders gekom het, het die noordelike volksgenote hulself begin distansieer van die benaming Africaander.
Daar is dus GEEN biologiese verskil nie, slegs ‘n ideologiese verskil.
Die nuutste pogings om die volk weer te versoen, is om na die volk te verwys as Boere-Afrikaners. Slegs ‘n klein persentasie van die volk is egter te vinde vir dié benaming, en hou voet-by-stuk dat hulle Boere is.
Mens kan die vergelyking maak van Nederlanders wat in Friesland woon, versus Nederlanders wat in Vlaanderland woon. Die een wil nie met die ander geassosieër word nie, terwyl dit tog tot ‘n groot mate dieselfde mense is.
Boerskot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *