1252 Vava – 't Scheldt

1252 Vava

… Daarnaast was er nog een andere kaper op de kust voor dezelfde regio: Japan… dat nog een bondgenootschap met de Britten had lopen en tevens lid was van de club der geallieerden. ‘The States’ van hun kant beschouwden de Jappen als hét regel-rechte militaire Gele Gevaar, niet alleen in de Pacific maar ook voor het Panamakanaal en voor het kustgebied van Californië. Verdacht intensief diplomatiek geknuffel en Japanse wapenleve-ringen aan Mexico deden de koorts stijgen wat leidde tot discrimi-nerende anti-Jap wetten en tot preventief opstomen van de U.S. Pacificvloot… tegen een der geallieerden.Reeds voor de W.O. wemelde het dus ten noorden en ten zuiden van de Rio Grande Del Norte van Amerikaanse, Britse, Mexicaanse en Japanse agenten, agitators, saboteurs, huurmoordenaars en mekaar bespionerende spionnen. Ook Duitse ‘handelsreizigers ‘ en ‘antropologen’ (al dan niet gepinhelmd und mit Lederhose an) bewogen zich wat onwennig te midden van dat multiculturele cluedo‐kluwen. Dat werd dan vanaf 1914 wankelend diplomatiek koorddansen tussen de diverse Mexicaanse putchpresidenten met het oog op U-Boot faciliteiten.Tot daar in een notendop de toestand op het moment dat het gedecodeerde Zimmermann Telegram als een kolossale plavei in de Amerikaanse kikkerpoel neerkwakte. De eerste reactie na de eerste verbijstering was er een van ongeloof onmiddellijk gevolgd door een algemene hilariteit, want gans Amerika – bekomen van het eerste schrikken – beschouwde het telegram als een vervalsing.Niet zo verwonderlijk gezien de vele achterhaalde spookverhalen die reeds werden uitgesmeerd in de Engeland‐lobbypers (van de noordoostelijke staten) over de snode Duitse complotplannen in de V.S. zoals het opblazen van de metro van New York of het bombarderen van diezelfde stad met ‘Dikke Bertha’ enz…(vertelsels genre ‘de massavernietigingswapens’ van Saddam Hoessein…).Toen het Engels verhaal dan verscheen over een geheim Duits document (een kopij van het Zimmermann telegram) dat uit een Zweedse diplomatieke koffer werd opgevist door een onbekend Amerikaans agent, lag Amerika dus in een collectieve deuk van ’t lachen.Deze vrolijke noot was echter van korte duur daar twee dagen na de publicatie de Duitse minister himself (in een typisch Duitse opwelling van masochisme?) in ’t openbaar de echtheid van het telegram opbiechtte. Daarop slingerde zich een tornado van verontwaardiging doorheen gans de V.S. en was de publieke opinie rijp voor oorlogsdeelname.Achteraf heeft niemand ooit de bekentenis van Herr Zimmermann begrepen, alleen al omdat het verhaal met de Zweedse koffer een verzinsel bleek te zijn van de Britse geheime dienst om de ware(?) toedracht af te dekken. Het telegram was n.l. verzonden over de Deens-Brits-Amerikaanse zeekabel verbinding die werd afgetapt door de Britse decoderingsdienst! (van ‘gefundenes Fressen

gesproken!)Maar al bij al, waar maakte men zich eigenlijk druk om? Wat was er misdadiger aan het Duitse voorgenomen voorstel tot eventuele militaire samenwerking met Mexico en Japan tegen de V.S., dan aan de militaire ‘Entente Cordiale’ van 1904 (+ ’07) tussen Frankrijk, Engeland en Rusland om de Fritzen bij de eerste de beste gelegenheid (aug.1914) de nek om te draaien?Wat een Duits-Mexicaanse ‘samenzwering’ werd genoemd was geen oorlogsdaad en juridisch gezien had Washington tegen Berlijn geen legale poot om op te staan, evenmin als met de torpedering van U.S. munitiecargo’s voor de geallieerden.
De Verenigde Staten gingen zich dus in een aanvalsoorlog storten, het was ook niet de eerste keer en het zou vooral niet de laatste worden.Maar het voorjaar van 1917 was nog zwanger aan andere ingrijpende gebeurtenissen, niet zozeer in de combatzones in Europa waar alles in surplace offensieven vastgezogen zat, dan wel in de coulissen van de politieke en diplomatieke schemerzones.Misschien waren er toch nog belangrijker operaties aan de gang dan het ‘Mexiko‐Spiel’ op weg naar een ‘Happy End’.VAVAP.S. Laat het duidelijk wezen dat de persoonlijke opvatting en conclusies van Barbara W.Tuchman hier niet werden weergegeven.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *