ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1247 Act III – 't Scheldt

1247 Act III

ACTUEEL III

Sauer

In een poging om toch politiek correct te zijn heeft N-VA grove middelen bovengehaald. N-VA-er Jambon (minister van Binnenlandse Zaken) ondertekende in oktober 2015 een besluit waardoor de Antwerpse lokale politie terug zelf personeel kan gaan rekruteren.
Op een diefje werd hiermee de klok jaren terug gedraaid en de deur opengezet voor een soepele selectieprocedure. Korpschef Serge Muyters (broer van het N-VA-rekenwonder) werd met zachte dwang gevraagd om een charter voor diversiteit te ondertekenen. Er werd een rekruteringscampagne ‘Wij hebben jou nodig’ gevoerd om het korps te verkleuren. Hoeveel dit gekost heeft valt niet te achterhalen. De resultaten van de geldverslindende non-campagne zijn wel duidelijk meetbaar.
Er stelden 630 personen zich kandidaat, waarvan 167 met een migratieachtergrond. Ze dienden een selectieparcours met zeven proeven af te leggen waarna nog 194 kandidaten overbleven. Daarvan slaagden 37 kandidaten effectief in de proeven. Welgeteld 6 van de 37 aspirant-agenten hebben een migratieachtergrond: Turkse (2), Marokkaanse, Nederlands, Bulgaarse en Libanese afkomst.
De politie heeft er alles aan gedaan om de geflopte verkleuringscampagne te laten lukken: de kandidaten werden intensief begeleid tijdens de procedure en ook alle geweigerde of onderweg afgevallen kandidaten kregen een evaluatie. Zij krijgen zelfs de kans om nog een en ander in orde te brengen met het oog op een nieuwe kandidatuur. De woordvoerder Johan Vermant van het kabinet van de burgemeester Bart Dewever stuurt nog een niet mis te verstaan signaal de wereld in: ‘De campagne loopt verder en de mensen die afvielen, kunnen nog een tweede keer hun kans wagen’. Onder de socialistische burgemeester Patrick Janssens was al eens geprobeerd om meer allochtonen aan te trekken voor de politie. Van de 190 allochtonen die zich toen na de campagne van Janssens kandidaat stelden, raakte er uiteindelijk één door de selecties en kwam die in dienst bij de Antwerpse politie.
Van Bart Dewever zouden we mogen verwachten dat net hij de waarde van geschiedenis kent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *