1244 Z A – 't Scheldt

1244 Z A

Bestuursagentskap vir Oranje-opvangsgebied

In ‘n advertensie van die Dept. van Water & Sanitasie in die media word die volgende gestel: ‘In Maart 2012 het die Departement die stigting van nege Opvangsgebied Bestuursagentskappe in SA goedgekeur, met die doel om ‘n kritieke rol te speel in die bestuur van die skaars waterhulp-bronne van die land, insluitend die fasilitering van insette van belanghebbendes’.
Dit vorm ‘n baie belangrike deel van die Geïntegreerde waterbron-bestuursbenadering van S-A om toenemend verantwoordelikheid en gesag oor waterhulpbronne na agentskappe af te wentel. Gedurende Maart 2015 is openbare konsultasies gehou waar lede genomineer is vir die streekskomitee.
Hierdie komitee het die afgelope jaar gereeld vergader en ‘n voorstel vir die stigting van die Oranje Opvangsgebied Bestuursagentskap (OOBA) is gekonseptualiseer en aan die Minister voorgelê vir goedkeuring. Die Minister het die voorstel goedgekeur (Business case) en dit is in die Staatskoerant van 29 Januarie 2016 gepubliseer vir openbare kommentaar. Met die oog hierop het die Departement, ná vooraf kennisgewing, verskeie openbare vergaderings gedurende Februarie 2016 gehou.
Die voorstel vir die stigting van die OOBA soos beoog in artikel 77 van die nasionale Waterwet, 36 van 1998, kan op webwerf www.dws.gov.za besigtig word.
*AfriForum waarsku oor skoolbeheerliggame
‘n Mediaverklaring van AfriForum lui o.a. soos volg: ‘Dit het onder die aandag gekom dat die Dept. van Onderwys beplan om ʼn wysigingswetsontwerp te publiseer waarin hulle skoolbeheer-liggame van belangrike besluite waaroor hulle tans seggenskap het, wil ontneem. Dit sou meebring dat skoolbeheerliggame nie meer besluite mag neem oor toelatingsbeleid, taalbeleid en beheerliggaamaanstellings nie. Die departement sal ook daarop kan aandring dat ʼn skool meer as een onderrigtaal het. Ons kan nie toelaat dat skoolbeheerliggame se invloed in skole onderdruk word nie. Ouers se insae en ondersteuning is ongelooflik belangrik vir skole en beheerliggame moet die reg hê om namens die ouers van die skool besluite te neem wat die beste vir hul kinders gaan wees. Ons is voorstanders daarvan dat ouers inspraak moet hê oor aanstellings, taalbeleid, toelating en klasgroottes’. Al minder Afrikaanse skole
Volgens Chris Klopper, uitvoerende hoof van die S-A Onderwy-sersunie (SAOU), op ‘n onlangse spitsberaad van die S-A Akademie vir Wetenskap en Kuns, is daar vandag 355 minder Afrikaanse skole in die land, ten spyte daarvan dat die slaagsyfer in verlede jaar se nasionale senior sertiuikaateksamen vir Afrikaanse skole op 93,4 % gestaan het, in vergelyking met die res van die land se 70,7 % slaagsyfer. Hy het gesê die realiteit van die demografie is geheel teen Afrikaans en dan is daar ander ontvouende verwikkelinge wat uiters negatief beleef word. In 2010 was daar altesaam 2 371 Afrikaanse skole in die openbare skolestelsel teenoor 2 016 Afrikaanse skole vandag. Daar is altesaam 24 136 skole landwyd. Rioolramp dreig
‘n Ramp wag op die land en betogings en opstande oor water gaan fel begin toeneem. Volgens Julius Kleynhans, ‘n onafhanklike waterspesialis van Pretoria, word in S-A 5,4 miljard liter onverwerkte rioolafval elke dag gegenereer, waarvan slegs 1,4 miljard liter reg en wettig gehanteer word. Daar is dus 4 miljard liter onverwerkte rioolafval wat in damme en riviere loop – ‘n massiewe ramp wat wag om te gebeur.
Volgens Kleynhans vererger die droogte die omstandighede, omdat damme en riviere minder water het en die riool dus meer gekonsentreerd is.
Om water te besoedel is ‘n strafregtelike oortreding waarvoor ‘n skuldige ingevolge die Waterwet tot vyf jaar tronkstraf kan kry, of ‘n boete van tot R 5 miljoen. Die probleem is egter niemand pas die wet toe nie. Kleynhans sê die Dept. van Water en Sanitasie monitor 1 009 waterstelsels in die land waarvan net ongeveer 22 % water verskaf wat op peil is.
Hy skryf dit toe aan ongekwalifiseerde munisipale amptenare.
Volgend Kleynhans is daar twee oplossings vir die waterkrisis en om volhoubaar water van ‘n hoë gehalte te lewer: Water moet deur ‘n onafhanklike reguleerder bestuur word wat munisipaliteite verantwoordbaar hou. Die ander oplossing is om waterverskaffing heeltemal te privatiseer sodat ‘n private instansie verantwoordbaar gehou kan word vir die gehalte en beskikbaarheid van water.Boerskot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *