ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1244 Act I – 't Scheldt

1244 Act I

ACTUEEL ISauerIs uw moeder een HOER?Volgens politiebaas Bart De Wever (N-VA) kan door een aangifte op internet de seksuele intimidatie in Antwerpen daadwerkelijk bestreden worden! De stad Antwerpen heeft onder de slogan: ‘Seksuele intimidatie: niet in onze stad’ een campagne opgestart tegen onaanvaardbaar en seksueel grensoverschrijdend gedrag.Volgens de Grote Roerganger toonde onderzoek de noodzaak ervan aan.  ‘Eén op de drie jonge vrouwen zegt recent lastig te zijn gevallen. Het gaat om het naroepen, fluiten, beschimpen of achtervolgen van jonge vrouwen. Zaken die strafrechtelijk niet te vervolgen zijn, maar wel een groot maatschappelijk probleem vormen. Je moet dus zorgen voor een mentaliteitswijziging bij een groep mannen’, aldus De Wever.Het is zeker een verdienste te noemen dat het probleem van toenemende seksuele intimidatie de aandacht krijgt van de bestuurders van de stad. Scoringsdrang en de hete kwalijk ruikende adem van Ph. Dewinter (VB) in de nek, leidt echter tot slappe maatregelen.Gedurende amper 20 dagen zal deze campagne zichtbaar zijn in het  straatbeeld door middel van het uithangen van 5 verschillende affiches waarop vrouwen een confronterende vraag stellen. Tevens wordt er in de bioscopen een campagnefilm getoond en er is ook een webstek.Burgemeester De Wever roept slachtoffers van dit gedrag op om het te melden via de Blauwe Lijn van de politie of de webstek van de stad Antwerpen. ‘Alleen zo krijgen we een beeld van waar de problemen zich het meest voordoen. Ik hoop dat we bij de volgende bevraging een daling zullen vaststellen’.Conclusie: Met statistieken zal in Dewevercity de agressie tegen vrouwen bestreden worden. Als beleidsdaad kan dit tellen! Binnenkort zullen delegaties bestuurders van buitenlandse steden een volgnummer trekken om dit ‘meesterlijk project’ te komen bezoeken.Opmerkelijk is dat de verlichte geesten die de stad besturen blijkbaar geen één van allen weten wie de doelgroep is waarop zou moeten gewerkt worden.bartHeeft men vergeten te vragen aan de slachtoffers wie de dader(s) waren of wordt het feit dat de plegers te vinden zijn onder de islamitische bevolking onder de mat geveegd uit politieke schroom?Slap gezwets Bart!***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *