ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1243 Z A – 't Scheldt

1243 Z A

Afrikaans as universiteits-taalIn ‘n mediaverklaring van die FAK lewer prof. Danie Goosen, voorsitter van die direksie, uitgebreide kommentaar oor die huidige situasie m.b.t. Afrikaans as universiteitstaal. Enkele grepe daaruit is die volgende: ‘Universiteitsbesture het oor jare openlik vir die Afrikaanse taalgemeenskap gelieg en moet nie verontwaardig reageer as die Afrikaanse wêreld hul voortaan met die grootste denkbare minagting hanteer nie. Die werklike toedrag van sake is dat die absolute getalle van Afrikaanse studente nie dramaties afgeneem het nie, en dat hulle steeds ’n betekenisvolle aanwe-sigheid op kampusse soos die US, die UP en die NWU is. Die afgelope jare het dit ook mode onder universiteitsbesture, hulle akademiese meelopers en raserige populiste geword om aan te voer dat Afrikaans op ons kampusse uitsluitend werk. In derwaarheid bestaan daar nie ’n enkele bewys daarvoor dat Afrikaanse klasse aan ‘ons’ universiteite per definisie teen enige anderstalige student diskrimineer nie. Inteendeel, eertydse Afrikaanse universiteite het bykans tot die dood toe (blyk dit nou) agteroor gebuig om anderstaliges (lees: veral Engels-sprekendes) ter wille te wees. 

Een van die grootste gekhede van vandag is die verwagting by populistiese groepe (nagepraat deur leunstoel-akademici) dat die verwydering van Afrikaans uiteindelik daartoe sal bydra om hul ekonomiese en sosiale nood te verlig.
Die kultivering van moedertale aan universiteite staan nie in spanning met die akademiese lewe nie, maar verteenwoordig eerder ’n onontbeerlike deel daarvan. Indien daar voortgegaan word om universitêre Afrikaans af te breek, sal groot getal-le van ons mense slegs een gevolgtrekking daaruit maak: dat ons nie welkom is aan die bestaande universiteite nie en dat ons voortaan vir Afrikaans ’n eie universitêre toekoms sal skep’.
Veldtog teen gratis boodskappeMTN en Vodacom het die regering versoek om gratis boodskapdienste te reguleer en die Parlementêre Portfolio Komitee oor Kommunikasie het ingewillig om verhore daaroor te hou. Dit gaan oor WhatsApp, Skype, Google Hangouts en ander gratis boodskappe per selfoon en epos. Die motivering agter die veldtog is dat hierdie gratis boodskappe MTN, Vodacom en Telkom te veel geld kos, maar die ironie is dat die gewone tariewe van hierdie verskaffers van die hoogste in die wêreld is.AfriForum waarsku oor skoolaansoekeIn ‘n mediaverklaring doen AfriForum ʼn dringende beroep op ouers om hul kinders betyds by die skool van hul keuse in te skryf vir 2017 en sê: ‘Hierdie jaar was daar reeds duisende kinders wat nie plekke in skole gekry het nie weens laat aansoeke en dit dwing skole om meer kinders in te neem as wat hulle kan akkommodeer. Dit veroorsaak gevolglik ook dat daar tot 58 leerlinge per klas is. Talle skole hou reeds hul opedae in Maart en ouers moet voorbereid na ‘n opedag gaan en die nodige dokumentasie hê om hul kinders daar en dan in te skryf. Ouers moet dit ook oorweeg om hul kinders by meer as een skool te registreer om teleurstelling vir 2017 te voorkom. Laat inskrywings kan meebring dat kin-ders volgens departemente van onderwys se keuse in ʼn skool geplaas word en dit kan ook moedertaalonderrig in die gedrang bring’.Vraag oor verlore Polisievuurwapens
AfriForum gaan met twee hofaansoeke voort om die volledige syfers van gesteelde vuurwapens wat tussen 2009 en 2014 in die staat se besit was, openbaar te maak. Dit volg ná ‘n brief van Minister van Polisie Nkosinathi Nhleko waarin hy o.a. sê dat die openbaarmaking van dié syfers ‘n risiko vir nasionale veiligheid is. ‘Dit is juis die minister se poging om dié syfers te probeer wegsteek wat ‘n nasionale veiligheidsrisiko is – nie die openbaar-making daarvan deur AfriForum nie’, sê Ian Cameron, AfriForum hoof van gemeen-skaps-veiligheid in ‘n mediaverklaring. ‘Voorlopige syfers dui daarop dat byna 7 000 vuurwapens self deur die Polisie as gesteel of verlore aangemeld is. Dié inligting moet openbaar gemaak word sodat die nodige stappe teen skuldige partye geneem kan word. Die staat ontmoedig aansoeke deur die publiek om wapens vir die persoonlike beskerming van lewe en eiendom te verkry, terwyl die staat groot hoeveelhede wapens verloor en die publiek nie kan beveilig nie. Wapens wat deur die Polisie verloor is, word in aanvalle teen die publiek gebruik – maar die publiek se reg op selfbeskerming word bedreig. Roof met verswarende omstandighede het in die afgelope vyf jaar met meer as 27 % toegeneem. Die vraag bestaan dus of dié syfer minder sou wees as daar minder polisiewapens or straat was’, aldus Cameron in die mediaverklaring.Boerskot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *