ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1243 Hfd – 't Scheldt

1243 Hfd

… en als een ware wilde weldoener zorgde Philip Heylen goed …voor zichzelf. Een overzicht: Aan reisbureau De Trekvogel (hoe passend) uit de Carnotstraat werd 2 650 euro betaald voor verplaatsingskosten. De verblijfskosten voor de achtbare schepen bedragen 2 220 euro. Bovenop ontvangt de hoeder over cultuur een dagvergoeding van 1 050 euro. Daarbij krijgt de armlastige schepen ook nog 800 euro representatiekosten. Tenslotte werd de reis van het Antwerpse genie verzekerd bij de rode kameraden van P&V Verzekeringen voor 100 euro.Machtsverhoudingen respecterenWanneer er twee CD&V’ers uitvliegen dan moet dat gecompenseerd worden door een N-VA’er en een VLD’er mee op pad te sturen. Bij strootje trek werd de schepen voor financiën N-VA’er Koen Kennis (de Kamiel Spiessens van de Antwerpse politiek) uitgeloot om van 24 tot en met 28 mei in New York rond te struinen. Zijn verplaatsingskosten bedragen 2 900 euro en zijn verblijfskosten: 1 480 euro + uiteraard ook een dagvergoeding van 600 euro.Ook Antwerps VLD schepen voor onderwijs Claude Marinower (de boezemvriend van de hoofdredacteur van dit blad) wist een plaatsje in de Antwerpse delegatie te bemachtigen. Ook hij mocht van 24 tot en met 28 mei in New York verblijven. De verblijfskosten voor ‘onze Claude’ bedragen 1 480 euro. En hij vangt ook een dagvergoeding van 600 euro. Dat is wel 450 euro minder dan Philip.

Vreemd genoeg bedragen de verplaatsingskosten voor een N-VA’er en voor een VLD’er 2 900 euro per persoon… Dat is 250 euro per persoon meer dan de verplaatsingskosten voor CD&V ‘er Heylen. Zouden die kosten misschien op gewicht of op intelligentie berekend worden?In het zog van de schepenen werden ook enkele paladijnen mee over te oceaan gevlogen. Zo kon de woordvoerder van het kabinet voor cultuur Roel Veyt tijdens de volledige verblijfsduur het handje van zijn schepen vasthouden. Toen ‘onze Claude’ dit vernam zorgde hij er voor dat zijn kabinetschef Joost Germis ook zijn koffer kon pakken. Vreemd genoeg kost de verplaatsing van de woordvoerder Veyt slechts 500 euro en werd er 1480 euro uitgetrokken voor zijn verblijfskosten. Zijn verbruikskosten werden ingeschat op 400 euro (nadien te bewijzen met tickets)De kabinetschef van ‘onze Claude’ werd voor 50 euro meer (550 euro) verplaatst door Wats Travel op de De Keyserlei. Zijn verblijfskosten bedragen 635 euro en als verbruikskosten kreeg hij een voorschot van 400 euro uitgekeerd.Alles samen zal deze uitstap van onze lokale bestuurders en hun slippendragers 20 000 euro kosten aan de Antwerpse burgers … althans aan hen die nog belastingen betalen.
Wij zijn benieuwd wat zal de return voor de stad zal zijn!***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *