1231 z A – 't Scheldt

1231 z A

Storm oor ‘nuwe’ naam van ABO

‘n Storm het losgebars oor die aankondiging van die Oorlogsmuseum in Bloemfontein in samewerking met die nasionale Dept. van Kuns en Kultuur om die benaming Anglo-Boere-oorlog (ABO) te verander na die Suid-Afrikaanse Oorlog. Die aankondiging is sopas gedoen met die bekendstelling van die uitgebreide Gedenkmuur en Tuin van Herinnering wat op die terrein tussen die Oorlogsmuseum en die Vrouemonument gebou is. Op die gedenkmuur is die name aangebring van 51 970 mense wat in die ABO in Britse konsentrasiekampe gesterf het – na bewering 27 927 blankes en sowat 24 000 swartes.

Op die gedenkplate op die muur word die oorlog in Afrikaans, Sotho en Engels aangedui as die Suid-Afrikaanse Oorlog. Van die kritiek op die herbenaming is dat dit in werklikheid ‘n verklaarde oorlog was tussen die Britse regering en die regerings van die Zuid-Afrikaanse Republiek en die Oranje-Vrystaatse Republiek, met laasgenoemde twee wat gereageer het op die eensydige aggressie van die Britse Ryk teen hul onafhanklikheid. Daar word voorts daarop gewys dat hoewel swart mense ook slagoffers in hierdie stryd was, dit slegs die Britte was wat hulle in ‘n gevegshoedanigheid aangewend het en nie die Boeremagte nie.
Geen openbare deelnameproses is met die gepoogde naamsverandering gevolg nie. Die direkteur van die Oorlogsmuseum is Tokkie Pretorius, terwyl die voorsitter van die Museumraad dr. Jan van der Merwe is. Volgens Willie Engel-brecht as woordvoerder van die Vrouemonumentkommissie is laasgenoemde nie geken in die oprigting van die nuwe struktuur en herbenaming nie.Die befondsing van die nuwe struktuur ten bedrae van miljoene rand, asook terselfdertyd die grootskaalse opgradering van die Oorlogsmuseum, kom uit die staatskas en is dit bekend dat daar nie geld uit Afrikanergeledere beskikbaar is vir instandhouding en opgradering van die Oorlogsmuseum en Vrouemonument nie.*Kovsies word Engels
Terwyl die universiteitsraad van die Maties die besluit van die rektor en sy bestuur omgekeer het om Engels die dominante medium van onderrig te maak, het die universiteitsraad van die Kovsies besluit dat Engels die primêre medium van onderrig aan hul universiteit gaan wees.Die Kovsieraad onder voorsiterskap van regter Ian van der Merwe het voorts besluit dat Afrikaans tesame met Suid-Sotho en Zoeloe een van die randtale sal wees wat êrens ook op die kampus kan figureer.
Hierdie besluit kom enkele weke nadat rektor Jonathan Jansen sg. die versekering gegee het dat ‘Afrikaans veilig is by Kovsies’.Die besluit van die Kovsieraad volg ook nadat ‘n interne stemming by die universiteit ten gunste was van die behoud van Afrikaans as minstens een van die primêre tale van onderrig, ‘n besluit wat deur ‘n geheime taalkomitee omgekeer is en tot soveel onmin gely het dat van die komiteelede bedank het.Die universiteit by monde van sy direkteur van kommunikasie en handelsmerkbestuur Lacea Loader weier om die verslag van die taalkomitee openbaar te maak. Intussen is die aanduidings ook dat die standbeelde van oud-presidente MT Steyn en CR Swart binnekort van hul plekke op die kampus verwyder gaan word.Regering draai rug op droogtegeteisterde boereTerwyl algemeen aanvaar word dat tot voor die onlangse reëns groot dele van die binneland van S-A die ergste droogte en hitte in menseheugenis beleef het, en terwyl georganiseerde landbou bevind het dat die 2015/16 droogte die landbousektor in die land sodanig benadeel het dat dit as ‘n nasionale ramp beskou moet word, het Minister van Landbou, Bosbou en Visserye Senzeni Zokwana, soos gesteun deur Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondsake Gugile Nkwinti, pas gesê dat die droogte nie so erg is dat dit as nasionale ramp verklaar kan word nie.Daarmee het Zokwana eintlik as stem van die ANC-regering in hierdie opsig gesê dat kommersiële boere in die land, as instandhouers van die voedselketting, nie op substansiële finansiële en ander hulp van die regering kan staatmaak nie, behalwe vir die R 305,3 miljoen vir die sg. CASP en Ilema Fondse en R 66,4 miljoen vir grondversorgingsprogramme.Dit is dus kwalik ‘n druppel in die emmer van wat die kommersiële landboubedryf nou nodig het om weer op sy voete te kom.Boerskot***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *