1228 Z A – 't Scheldt

1228 Z A

JUISTE BETEKENIS RASSISMEDie verduideliking vir die betekenis van rassisme deur die VAWB (verklarende woordeboek) is: ‘…gewoonlik as regverdiging vir oorheersing deur jou ras’ en neo beteken: ‘in ʼn samestelling met betekenis van nuut’. Neorassisme is dus ʼn nuwe vorm van rassisme’.Die gebruik van rassis en rassisme is oor die jare misbruik en gevestig deur linkse humanistiese blankes en deur swartes op blankes wat volgens hulle teenoor swartes diskrimineer. Die gebruik vir propaganda en breinspoelings-doeleindes word tot so ʼn mate misbruik, dat slegs ʼn blanke ʼn rassis kan wees, en dat swartes met alle vorme van diskriminasie en aanstoot teenoor blankes kan wegkom, sonder dat dit rassisme kan wees. Rassisme is dus gereserveer om slegs ʼn blanke se optrede teenoor ʼn swarte te beskryf.Die linkse media in die wêreld, en in Suid-Afrika, het listig (lustig) die toon aangegee om die propaganda oor rassisme te versprei en in stand te hou en om die teenoorgestelde rassisme te verswyg.Die tyd het nou aangebreek dat die saak reggestel moet word. Omdat die woord rassisme sy eerlike betekenis verloor het, moet daar na ʼn alternatiewe woord gesoek word om hierdie wangebruik teen te staan.So ʼn woord is neorassisme en diegene wat hulle aan neorassisme skuldig maak is neorassiste. Kom ons pas die verduideliking in die eerste paragraaf toe op dit wat in Suid-Afrika gebeur: Affirmative Action.Wie word benadeel en wie pas dit toe? Gevolgtrekking: dit is neorassisme. AAS (BEE in Engels) wie word benadeel en deur wie? Gevolgtrekking: dit is neorassisme.Kwotasport: Wie pas dit toe op blankes? Nog ʼn voorbeeld van neorassisme. Kultuurverdringing: Die oorspoeling van Afrikaner-universiteite en -skole met ʼn volksvreemde kultuur en die verdringing van die Afrikaanse taal, is nog ʼn voorbeeld van neorassisme. Daar is nog vele voorbeelde van neorassisme wat in S-A aan die orde van die dag is, en dit maak nie saak of daar wetgewing is om die toepassing te regverdig nie, want sodanige wetgewing is op sigself die afdwinging van neorassisme.Daar is net een manier om die praktyk van neo-rassisme teen te staan, en dit is om die vergryp voortaan op groot skaal by die naam te noem. Kom ons begin vandag en wys elke vorm van neorassisme uit in woord en skrif en identifiseer die neorassiste wat hulle skuldig maak aan neorassisme. Dit is ons mensereg! (Deur Jan Niemand). Afrikaans struikel op tersiêre vlak

Vanjaar het Afrikaans duidelik gestruikel op tersiêre vlak met verskeie Afrikaanse universiteite wat dreig om die handdoek in te gooi vir die taal as onderrigmedium.By Tukkies is aanvanklik berig die bestuur het besluit dit is ikabod met Afrikaans as medium van onderrig, maar later het rektor Cheryl de la Rey dit ontken en gesê die posisie van Afrikaans is vasgelê in die taalbeleid van die universiteit.By Pukke lyk dit of oorhoofse rektor en anti-Afri-kaanse aktivis prof. Dan Kgwadi sy sin gaan kry om Afrikaans te transformeer na ‘n randtaal. Die universiteitsraad onder adv. Johan Kruger gee hom sy sin, terwyl Potch-rektor prof. Herman van Schalkwyk einde vanjaar oppad is uit met ‘n skeidingspakket.By Kovsies het rektor prof. Jonathan Jansestoegelaat’ dat ‘n geheime komitee ‘n interne demokratiese besluit vir die behoud van Afrikaans omkeer en lyk dit of kursusse vanaf 2017 slegs in Engels aangebied gaan word.
Die senaat het besluit om nie oor die kwessie te stem nie, terwyl die universiteitsraad onder regter Ian van der Merwe al die pad die groenlig gee.By Maties het rektor prof. Wim de Villiers ‘n sleutelrol gespeel om die verskanste posisie van Afrikaans omver te gooi en toe te gee aan die druk van ‘n minderheid hoofsaaklik swart studente – terwyl minstens 80 % van studente en van inwoners van die Wes-Kaap Afrikaanssprekend is. Hiervoor het die universiteitsraad egter sopas ‘n stokkie gesteek en Afrikaans vir die voorsienbare toekoms van sy plek verseker naas Engels en Xhosa.Aan die verdere ligkant is Solidariteit besig met die vestiging van die Akademia Afrikaanse Universiteit in Centurion en beplan om teen 2020 ‘n volwaardige en gevorderde kampus operasioneel te hê.Terselfdertyd word beoog om die tegniese kollege Sol-Tech uit te bou tot opleidingskapasiteit van 1 500 ambagslui per jaar.Boerskot***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *