ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1228 Act III – 't Scheldt

1228 Act III

…  In 1980 begon Dirk M. te werken (sic) voor de stad Antwerpen die bestuurd werd door de kameraden van de Socialistische Partij en de CVP. Zeven jaar later werd Dirk M. in alle stilte gedetacheerd naar het Echt Antwaarps Theater als theatertechnicus. Om een  lang parcours van politiek en publiek debat te vermijden over het al of niet verlenen van een subsidie met belastinggeld aan een privé onderneming (Echt Antwaarps Theater), besloot de toenmalige potentaat om Dirk M. voor onbepaalde tijd kosteloos uit te lenen aan het theatergezelschap. Dirk M. kreeg een nieuwe plaats van tewerkstelling aangewezen (theaterzaal Arenbergstraat) en bleef verder gewoon op de loonlijst van de stad staan.

Naast het uitvoeren van klusjes en rechtzetten van decors begon de theatermicrobe te kriebelen. Niet veel later stond hij mee op de planken en verwierf extra inkomsten als acteur Achmed de ober in Chez Bompa Lawijt.Na een heftig dispuut met theaterbaas Ruud de Ridder – o.a over dochter Linda – werd Dirk M in 2000 bedankt voor bewezen diensten in het Echt Antwaarps Theater.
Vanzelfsprekend kreeg de man geen ontslagbrief want officieel was hij niet in dienst van het theatergezelschap. In plaats van zich terug aan te melden bij zijn dienstleiding van de stad Antwerpen om te melden dat hij terug beschikbaar was, koos deze uitgeslapen Achmed er voor om stilletjes te zwijgen en lekker thuis te blijven en iedere maand zijn wedde op te strijken zonder er enige prestatie voor te leveren. Het wachten op een nieuwe opdracht – die maar niet kwam – moe, besloot Dirk om niet bij de pakken te blijven zitten.Samen met zijn broer baatte hij het in 2009 failliet verklaarde café Den Haan in de Huikstraat te Antwerpen uit. Bovendien had hij nog tijd en energie over om samen met zijn vrouw ene visrestaurant uit te baten. Dirk M. kan dus zeker geen gebrek aan ondernemingslust verweten worden! De zaken liepen 5 jaar vlot totdat in 2005 de toestand dan toch aan het licht kwam.Samengeteld had kameraad Dirk tot dan 95 215 euro uitbetaald gekregen zonder tegenprestatie. Prompt werd de ijverige ambtenaar  ontslagen door de stad Antwerpen omdat hij al die jaren zonder geldige reden afwezig was gebleven.De stad eiste ook het brutoloon voor al die jaren ( 155.046 euro) terug. Hierop begon er een jarenlange procedureslag waarbij de stad Antwerpen in beroep veroordeeld werd wegens nalatigheid bij het ontslag van Dirk M. Als kers op de taart oordeelde de Raad van State in 2011 dat de stad haar ambtenaar niet correct had ontslagen. Meteen werd de stad veroordeeld om Dirk M. weer in dienst te nemen. Na een half jaar werd hij het onderwerp van een tuchtprocedure en werd hij in 2011 volgens de regels ontslagen. Dat was echter buiten de waard gerekend want Achmed vond dat hij recht had op het loon van eind 2005 tot november 2011, en sleepte de stad alweer voor de rechtbank.
En met succes… het stadsbestuur is nu definitief veroordeeld om kameraad Dirk M. in totaal  116 250 euro te betalen, zijnde het loon vanaf het ontslag eind 2005 tot de vernietiging van dat ontslag door de Raad van State in juni 2011.Slotsom: deze rode broeder heeft 11 jaar lang geen dag gewerkt voor zijn werkgever en er toch een loon van ruim 211 000 euro voor uitbetaald gekregen, terwijl hij driftig bijverdiende als acteur, mede uitbater  van een café en een restaurant.In een krant verklaart hij: ‘Jammer dat ik als een profiteur werd afgeschilderd’Il faut le faire…SAUER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *