ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1224 Act I – 't Scheldt

1224 Act I

ACTUEEL I

Felix ereburger.

43 ste Jaarboek Timmermans-Genootschap

De voorzitter van het Felix Timmermans-Genootschap, Marc Somers, is zwaar in zijn wiek geschoten. In zijn Woord vooraf voor het 43ste Jaarboek van de vereniging steekt hij zijn onbegrip over een aantal zaken dan ook niet weg. Zo zijn er de plannen van de stad Lier om het Timmermans-Opsomerhuis in 2018 volledig op te doeken en de nu erin ondergebrachte permanente tentoonstelling – die meer omvat dan Timmermans alleen – in afgeslankte vorm onder te brengen in een nieuw op te richten Stedelijk Museum. ‘Waar kunnen we voor Felix – in 2014 nog aangesteld als ‘ereburger’ van Lier – asiel aanvragen?’, zo sakkert hij.
Ook het feit dat de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde in zijn canon van 51 werken van Nederlandstalige schrijvers uit Noord en Zuid die ‘er toe doen’, straal de Pallieter van Timmermans negeert, is voor Somers onbegrijpelijk en voor hem zeker een reden om in het Pallieter-jaar 2016 niet bij de pakken te blijven zitten.
Het 43 ste Jaarboek van het Genootschap geeft alvast een stevige aanzet. Centraal erin immers staat Pallieter met ondermeer een studie van Mon Van den Heuvel van de tekstvergelijking tussen verscheidene Pallieter-edities en een bijdrage van Jan H. Melsen over de Pallieter-tekeningen van zijn grootvader Marten Melsen. Uit de collecties van het Letterenhuis diepte Marc Somers de briefwisseling op tussen Timmermans en zijn vriend Hendrik Cox (1892-1971), kunstenaar en zakenman en vaak Timmermans‘ eerste lezer en criticus. Het gaat om de correspondentie tussen 1919 en 1930.
Een tweede deel, dat loopt tot de dood van Timmermans, komt in volgend jaarboek. Een ander thema in het 43ste Jaarboek is Timmermans en de mystiek van de laat-middeleeuwse filosoof en theoloog Eckhart von Hochheim, meestal Meister Eckhart genoemd. Pater Marcel Braekers, provinciaal van de Vlaamse dominicanen heeft het in dit verband over Timmermans als aandachtige lezer van de Rijnlanse mystiek; G.C. De Soete over Timmermans‘ geloof belicht vanuit een minder gekende hoek. Totaal niet geweten tot nog toe was dat Timmermans in 1944 zijn medewerking verleende aan het jongerenweekblad De Rakker dat ruim aandacht besteedde aan strips maar slechts een kort leven beschoren was. Met tekst en illustraties doet Fons De Roeck deze vondst de wereld kond.
Dankzij het Jaarboek brengen we ook een (fictief) bezoek aan de schrijver, aan het werk in een huisje op het Lierse Begijnhof. We doen dit in gezelschap van journalist Johan de Maegt en een hele rij historische en fictieve figuren, onder meer uit Timmermans‘ werk.
Het traditionele Mengelwerk in de publicatie vloeide als naar gewoonte uit de pen van de onvermoeibare Gaston Durnez wiens laudatio, uitgesproken bij de verlening van het ereburgerschap aan Timmermans, eveneens integraal is afgedrukt. Van deze plechtigheid op het Lierse stadhuis maakte fotograaf Mon Rottiers trouwens een mooie reportage, ook terug te vinden in het Jaarboek.
Het Jaarboek van het Felix Timmermans-Genootschap, 170 bladzijden dik en rijk geïllustreerd met (vaak nooit eerder gepubliceerde) foto’s, handschriften en tekeningen, kost 30,00 euro (verzendkosten inbegrepen).
timmermansHet Jaarboek Felix Timmermans) kan besteld worden bij Hilde Matthysen, Jozef Ickxstraat 87, B 2180 Ekeren (e-mail: [email protected]). Bankrekeningnummer van het Genootschap is: BE67 4024 0763 2187. Op hetzelfde adres kan ook informatie bekomen worden over eventueel lidmaatschap van het Genootschap.

Katelijne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *