ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1220 Hoogland – 't Scheldt

1220 Hoogland

… als je de werkelijkheid voortdurend angstvallig probeert toe te dekken, te manipuleren of zelfs te ontkennen: wanneer het ontdekt en aangetoond wordt, in dit geval pas na vijf (!) dagen, wat veelzeggend is, heb je er alleen maar extra schade mee aangericht.Tot nu toe lukte het de offervaardige naïevelingen, c.q. nuttige idioten van de vluchtelingenindustrie, redelijk om degenen die om financieel-economische dan wel maatschappelijke redenen hun vraagtekens bij de asielstroom plaatsen, in de schaduw te zetten, of naar een onaangename politieke hoek te manoeuvreren waar veel van die criticasters helemaal niet thuishoren.Ze wisten zich daarbij verzekerd van de steun der links angehauchte, politiek-correcte media, die er niet voor terugdeinsden om hun steentje aan het gemanipuleer bij te dragen: wandaden tégen asielzoekers werden aangedikt, wandaden dóór asielzoekers werden gebagatelliseerd, ook trouwens door de verschillende overheden.Maar of de mensen daar nu nog massaal intrappen?Dat onevenredig veel migranten jonge mannen zijn, wier opvattingen over de man-vrouwverhouding tamelijk middeleeuws zijn, om niet te zeggen archaïsch, werd bijvoorbeeld continu gedownplayed door vooral de aandacht te vestigen op de minderheid van vrouwen en kinderen die eveneens een beter leven in het vrije westen zoeken. En toch zijn de Keulse gebeurtenissen op Oudejaarsavond bij het Centraal Station, net als die in Hamburg en Stuttgart trouwens, daar mede het gevolg van. Degenen die de poorten van Europa wijd open hebben gezet, mogen zich schuldig voelen.Een groot deel van het land kan het niet aan, een groot deel van de migranten kan het niet aan: Sie haben es geschafft, Frau Merkel!En dat terwijl er vooraf voor gewaarschuwd is. Door wie, vraagt u?

Kijk, daar zitten ze, helemaal naar rechts geduwd. Alleen al het feit dat de officiële woordvoerder van de Keulse politie na afloop verklaarde dat ‘vluchtelingen er niets mee te maken hebben’, terwijl een van zijn eigen agentes, die persoonlijk bij de ordehandhaving ter plekke betrokken was geweest, met deze verklaring op de proppen kwam: ‘Uiteindelijk hebben we acht mannen kunnen aanhouden. Allemaal waren ze in het bezit van kopieën van certificaten voor een asielaanvraag’.‘Eerlijkheid duurt het langst’ is een oud spreekwoord, maar het heeft nog niets aan kracht ingeboet.*Wij danken Rob Hoogland en De Telegraaf voor de toelating tot overname van de column.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *