ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1220 Hfd – 't Scheldt

1220 Hfd

Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam’, aldus  de eed van Hippocrates, die 2.500 jaar wereldwijd stand gehouden heeft.In ons land werd deze eed – ook hier hoogtepunt bij de inhuldiging van pas afgestudeerde artsen – slechts recent (juli 2011) aangepast en vervangen door de zogenaamde ‘artseneed’. Met de geldende wetten op euthanasie en zwangerschapsonderbreking kon men uiteraard niet anders. Men kan moeilijk laten zweren dat men geen abortus of euthanasie mag uitvoeren, wanneer dit door sommige betrokkenen wel zal gebeuren.Aangezien duizenden artsen echter deze oorspronkelijke eed met gepaste trots, luide stem en opgeheven hand, in bijzijn van een groot publiek, bestaande uit apetrotse papa’s en mama’s, bomma’s, lieven, aanstaande schoonmoeders, hoogleraren, collega’s en kuisvrouwen van de unief afgelegd hebben om in huidige tijden toch sans gêne abortus en euthanasie uit te voeren stelt zich een juridisch probleemke; meineed.In een tijdperk waarin door opportunistische politici en de regimepers opgejutte woedende volksmassa’s klaar staan om Katholieke (en andere) artsen, ziekenhuisdirecties en andere gewetensbezwaarden te lynchen vanwege hun terughoudendheid ten aanzien van de aangehaalde, wettelijk toegestane praktijken misschien eens iets om over na te denken.De vraag mag gesteld worden wat het ergste is, een arts of ziekenhuisdirectie die duidelijk maakt tot waar de behandeling kan gaan en doorverwijst naar collega’s die mogelijk andere stappen zetten (hetgeen wettelijk gezien mag), of artsen die zonder problemen een eed zweren die ze dan probleemloos overtreden. Als men dan toch onze rechtbanken wil belasten met nutteloos werk…Of dergelijke rechtszaken kans op slagen hebben, een class action tegen het halve geneesherenkorps wegens meineed? Geen flauw idee. Ze hebben misschien meer kans op slagen dan de recent aangekondigde klachten tegen Instellingen die weigerachtig staan om euthanasie toe te staan binnen hun muren.Want wat staat er in het verslag van de bevoegde kamercommissie, die de euthanasiewet ontwierp? Wat leest men op  pagina 127? ‘De voorzitter (volksvertegenwoordiger Fred Erdman) besluit dat in de juiste interpretatie van het voorliggende ontwerp instellingen het recht hebben om de toepassing van euthanasie te verbieden binnen de muren van de instelling. Geen lid verzet zich tegen deze interpretatie van de voorzitter’.Klare taal. En zo bestaan er nog wat juridische tekstjes die iedereen (ook socialisten en liberalen) kan lezen. Toen Fernand Keuleneer dit op 30 december (in De Morgen nog wel) uitbracht was het plots stil in de bühne en kropen de politici die eerst moord en brand schreeuwden terug onder de plavuizen.Heeft iemand er nog iets van gehoord? Iemand ?Blatt Leser***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *