ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1219 Hfd Vava – 't Scheldt

1219 Hfd Vava

Engelse ‘vrienden’. Maar het pakte heel anders uit: voortaan konden de Duitsers zich naar believen legitiem gaan bevoorraden qua bewapening, munitie, vervoermiddelen en proviand… in Mozambique! Hierdoor kon het Duitse mini-safarilegertje het nog uitzingen tot na 11 november 1918.De meest curieuze aanwinst voor de verzamelde heirscharen van de ‘Entente’-jamboree waren wel de Japanners. Niet zozeer omwille van de toegevoegde exotische pigmentwaarde dan wel omdat men Japan liever kwijt dan rijk was! In de diplomatieke China-strategie steunde Londen in de jaren 1894-1905 Japan tegen Rusland in de strijd om het bezit van Mantsjoerije en Korea. Zo was er o.a. het Brits/Japans verdrag van 1902 met de merkwaardige bepaling dat Japan zich de Duitse (!) concessie in China en een aantal Duitse koloniën in Oceanië mocht toe-eigenen… in geval van een Brits/Duitse oorlog (!). In 1907 echter werd Rusland een Entente-bondgenoot en de Britten vonden die afspraak voortaan hoogst onnuttig… maar de Samoerais dachten daar anders over.Toen in 1914 dan die oorlog uitbrak waren de Jappen er wel als de kippen bij (23 augustus) om stipt het contract van 1902 na te komen. Tot bitter spijt van de Engelse vrienden die liever zelf beslag hadden willen leggen op ook die Duitse bezittingen. Zo werd ‘Het Land van de Rijzende Zon’ de ongewenste bondgenoot in WO I en eigenlijk de enige echte winnaar want met de minste verliezen: slechts 300 gesneuvelden, terwijl zijn aanwezigheid in Europa zich beperkte tot twee torpedoboten die in de Middellandse Zee toerisme bedreven.Degenen die het minst opgezet waren met de Japanse ‘medewerking’ waren de (voorlopig nog ‘neutrale’) V.S.A. en dat zou er in de toekomst niet op verbeteren, beiden beschouwden immers de Stille Oceaan als hun achtertuintje… Nochtans ‘Eigen schuld, dikke bult’ want het waren de Yankees zelf die (in 1853) Nippon uit zijn isolement gebeukt hadden bij middel van de beproefde Angelsaksische kanonneerboot-diplomatie.Hoe dan ook, de Amerikanen waren de laatsten (in 1917) die zich metterdaad en z.g. belangeloos in de Europese moerlemei kwamen storten. Maar dat verdient een apart praatje.Vava

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *