ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1219 Act I – 't Scheldt

1219 Act I

Sinds januari 2015 verkeerde het district Deurne in staat van onbestuurbaarheid doordat één lid van de N-VA uit de meerderheid stapte. De dissident sloot zich als onafhankelijke aan bij de verenigde oppositie (sp.a, Groen, PvdA en VB). Hierdoor verloor de coalitie van N-VA, CD&V en VLD haar numerieke meerderheid. Deze toestand van machteloosheid kwam extra hard aan voor partijvoorzitter en Antwerps burgemeester Bart de Wever omdat hij woonachtig is in datzelfde district. Terwijl er op lokaal niveau gekrakeeld werd, werd er achter de schermen op Antwerps niveau verwoed naar een oplossing gezocht om dit gezichtsverlies zo snel als mogelijk ongedaan te maken. Doordat N-VA niet zeker is van een meerderheid in de Antwerpse districten bij de verkiezingen van 2018 was het besef gegroeid dat het best zou zijn om goede contacten te onderhouden met een aantal andere partijen. Bij de weging van de andere partijen kwam de N-VA keuringscommissie al gauw tot een unaniem besluit: CD&V werd gewogen maar veel te licht bevonden. PvdA is inhoudelijk geen optie en voor sp.a geldt eigenlijk hetzelfde. Over VB werd zelfs niet gesproken. Daardoor kwam Groen in beeld als potentiële partner. Wouter van Besien (Antwerps voorzitter van Groen) is een politieke opportunist volgens de stalinistische lijn en hij zag dan ook zijn kans om zijn partij incontournable te maken. Boven de hoofden van de lokale verkozenen maakte hij een akkoord met De Wever om zijn troepen op een diefje van kamp te laten veranderen in ruil voor een schepenambt. Noch de lokale voorzitter, noch Walter Verbruggen (ex Chiro en schimmelgroene Agaleffer) die in de twee vorige legislaturen districtsschepen voor burgerlijke stand was, werd niet op de hoogte gebracht. Ook zij vernamen het nieuws pas toen er op een persconferentie door waterdrager van dienst Antwerps schepen/OCMW voorzitter Fons Duchateau (N-VA) werd bekend gemaakt dat er een oplossing was gevonden voor de bestuurlijke impasse. Als zoenoffer voor de steun van Groen werd districtsburgemeester Peter Wouters (N-VA) opgeofferd. Deze vleesgeworden reïncarnatie van een kruisbestuiving tussen Cesar uit Slisse & Cesar en Odilon Mortier uit de Kotmadam, tuimelt uit zijn zetel als districtsvoorzitter. Ook hiermee wint De Wever tweemaal: hij kan het politieke lichtgewicht Wouters aan kant schuiven en hij kan het intern verkopen als een bindende voorwaarde van Groen om van kamp te veranderen. Met de nodige afspraken op zak voor 2018 profileert Groen zich dan ook volop als een partij die maar wat graag wil besturen.

Van het progressief eedverbond met sp.a is er plots geen sprake meer. Dewever heeft daarmee wat hij wil: hij heeft Groen en sp.a uit elkaar gespeeld. sp.a wordt politiek geïsoleerd want een kartel met de maoïsten van de PvdA kan hen alleen maar stemmen kosten. De sp.a zal in Antwerpen politiek verder wegdeemsteren en zeker nog 6 jaar langer verwijderd blijven de macht.

Volgens de peilingen zijn noch CD&V noch VLD sinds 2012 immers sterker geworden in Antwerpen. Dat Groen plots langs links in het ledikant is geslopen is dan ook verontrustend nieuws voor CD&V en zeker voor fat Philip Heylen wiens doorgezakte zetel stevig aan het wankelen is. Als er in 2018 nog één CD&V schepen overblijft , dan zal het havenschepen Marc van Peel zijn die overleeft.

Hetzelfde dilemma pakt zich als een onweerswolk samen boven het VLD hoofd van schepen Marinower. Wanneer zijn partij verder blijft wegzakken zal het alleen nog Annemie Turtelboom (uit Puurs) zijn die verkozen geraakt.

Gewezen Antwerps hoofdcommissaris van politie Eddy Baelemans, nu OCMW ondervoorzitter, ziet zijn hoop op de schitterende politieke carrière die Turtelboom hem bedrieglijk voorspiegelde, nu helemaal als sneeuw voor de zon wegsmelten.

Alleen bij VB kan men gerust ademhalen: aan hen gaat elke politieke kelk voorbij en ze kunnen zich verder in politieke betekenisloosheid blijven wentelen, wat gaan roepen op het H. Conscienceplein en dan vlug naar café De Leeuw van Vlaanderen snellen om zich vol te gieten. En uiteraard volop genieten van buitenlandse reizen op kosten van anderen en de partijkas. Filip Dewinter is duidelijk vergeten dat Ward Beysen (†2005 )- ex PVV en nadien Liberaal Appel – destijds 20M² affiches liet aanplakken langs de wegen met daarop de tekst: ‘Het belangrijkste land is het binnenland’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *