ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1218 Koning – 't Scheldt

1218 Koning

U KOOS 

KONING ONBENUL * KONINGIN TROELALuc Luwel !
LuwelTerwijl iedereen ondertussen begrepen heeft – met dank aan Steve Stevaert – dat ongewenste intimiteiten inderdaad ongewenst zijn blijft de heer Luwel van de alombekende Kamer van Sloophandel zich energiek uitsloven in spontane eenzijdige energieke fysieke aanrakingen waar de meeste mensen totaal niet mee gediend zijn. Er kan geen vergadering, receptie, diner of informatiesessie voorbijgaan of er wordt naar lievelust gegrabbeld en gegrepen. Wat de bedoeling is van dit irritante, vieze gedoe is onduidelijk. Dat dergelijk gedrag vroeg of laat problemen gaat opleveren staat in de sterren geschreven.
Valt het de heer Luwel overigens zelf niet op dat niemand hem zelf kameraadschappelijk vastgrabbelt? En dat de meeste slachtoffers er niet mee kunnen lachen en zich verschrikt trachten los te wringen uit zijn klefferige greep? Toen de heer Luwel in de Sir Anthony Van Dijck op 20 oktober om 23u14 na een copieuze maaltijd met een tiental sympathieke exoten (zijn rechterhand Jill S. was er ook bij) ging afrekenen – was de dienster echt niet blinkend gelukkig toen ze na het betalen slachtoffer werd van zijn gegrabbel. De dame was er niet goed van. Ondertussen is hij een prima kandidaat Koning Onbenul, aangezien de competitie Koning Arrogante Onopgevoede Boertige Opdringerige Klefferige Bepotelaar niet bestaat. Helaas niet.
Guillaume Le Taciturne*Luc Grijpmans (voor de leken: Luc Luwel…). Enige ‘positieve’ punt: Luc Grijpmans discrimineert niet; zowel van mannen als van vrouwen lust hij pap. Geen mens die dit onaanvaardbare, grensoverschrijdende, wansmakelijke gedrag eigenlijk apprecieert, behalve misschien buddy’s zoals Stéphane Le Bienheureux, zijn immer als een miss aardbei grijnzende spreekbuis. M.B.*Als Koning Onbenul stel ik Bart de Wever voor, niet omdat hij niks doet, wel omdat hij niks voor Vlaanderen doet. Zijn eerste programmapunt is (was) Vlaamse onafhankelijkheid en na de verkiezingen in de diepvries ermee. Voor Koningin Troela twijfel ik tussen Turtelboomtak(s) voor de taks en haar fantastische score bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen en tRutten om er bij te lopen als vijfde wiel aan de wagen omdat anders Michel niet mee deed. Werner van Steen*Mijn kandidaten voor de kroon: Koning Onbenul: Guy van Hengel wegens zijn aandeel om een totaal overbodig stadion uit Brussel in Vlaanderen (een verkapte annexatie) absoluut te willen doordrukken.
Koningin Troela: Crevits. Heeft uiteindelijk gesnapt dat lager ‘onderwijs’ ook bij middelbaar onderwijs hoort. V.L.*Troela troela troelala… Gwendolyn Rutten (Open VLD) spant toch wel de kroon. Marokkanen die – alhamdoelilah (God zij geprezen) – beter Berbers dan Nederlands spreken, krijgen dankzij Gwen een voorkeursbehandeling om als politie-agent aan de slag te gaan. Een diploma – middelbaar, niét eens hoger onderwijs – hoeft niet. Als u dus straks een bekeuring verdient, moet u die wellicht zelf uitschrijven. Wordt een broodje ham eten misschien strafbaar? L.A.*Guy Verafstoot en Truttelbees Annemie zijn mijn kandidaten. Louis G.*Van mij mag dat Kris Peeters of Caroline Gennez zijn. Met vele groeten. Danny Pieters.*Voor Koning Onbenul opteer ik: alleenheerser Kristof Calvo door zijn beledigende miskleunen tegen het Vlaamsnationalisme en de vervloeking van zijn eigen roots. Tot slot zijn hemelse adoratie van het unitaire België – à – papa.
Voor Koningin Troela kies ik voor de betweterige Meyrem Almaci. Rene Pieters*Ik stem voor Koen Geens of Philippe Moureaux en voor Joke Schauvliege. Gerard Ghysels NvdR: Namen en adressen van inzenders zijn ons bekend.

KONING ONBENUL 2015 : LUC GRUWELWij hebben regelmatig bericht over het individu Luc Luwel (M? V?). Dat de Kamer van Koophandel dit heer- (vrouw-?)schap in dienst houdt werpt een schril licht op de Kamer zelf. De ‘baas’ van KvK is zelf een onbeholpen, waardeloze, rijke fils-à-papa, … RedactieLuc Luwel! Het dwangmatige, ongevraagde, ongewenste, onverdroten en ongegeneerd bepotelen van alle mogelijke hem bekende en onbekende omstaanders neemt ondertussen dermate gênante proporties aan dat zelfs de verkalkte geesten binnen de Kamer van Sloophandel zich zorgen beginnen te maken.B.L.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *