1217 Z A – 't Scheldt

1217 Z A

Afrikaans ly skade

Die swak onderwys in Afrikaanse skole begin sy tol te eis. Al hoe meer Afrikaanssprekendes kan gladnie meer hul moedertaal suiwer praat nie, en nog meer kan nie meer die taal reg skryf nie. Spelfoute is aan die orde van die dag, en selfs koerantredakteurs maak sulke ernstige skryffoute, dat van hul artikels dikwels onverstaanbaar is. In die ‘ou Suid-Afrika’ (voor 1980) was daar nog ‘n beleid van lyfstraf in skole. ‘n Onderwyser (leraar) kon ‘n kind wat skryffoute gemaak het, met ‘n rottang of kweperlat op die sitvlak geslaan het. Vandag is nie net lyfstraf afgeskaf nie, maar skoolkinders kan skryf soos hulle wil. Afrikaanse skole word minder, en universiteite waar Afrikaans die klastaal was, word na Engelsmedium omgeskakel.
S-A se oudste Afrikaanse universiteit, Stellenbosch, het pas kennis ontvang dat dit van Januarie 2016 af ‘n 100 % eentalig Engelsmedium-universiteit gaan wees. Dit, terwyl Afrikaans die land se 3de grootste taal is en sowat 4 miljoen bruinmense en 3 miljoen witmense, Afrikaans as moedertaal gebruik. Potchefstroom is nou die enigste van 6 Afrikaanse universiteite wat nog klasse in Afrikaans mag aanbied. Die Marxistiese ANC se beleid om Afrikaans uit te wis, is besig om te werk!
Apartheid was ´n doeltreffende skema van regstellende aksie’
Hiermee wil akademici en politici probeer om die huidige onderdrukkende regime se beleidsvergrype te regverdig. Daar word verder beweer dat blankes steeds uitermate bevoor-deel word deur die ‘nuwe’ S-A.
Die twyfelagtige verband wat tussen ‘apartheid’ en ‘regstellende aksie’ versin word, berus meer op populisme as op ernstige oorweging van die feite. ANC-swaargewig Kgalema Motlanthe beweer dat die industriële omwenteling het net blanke volke bevoordeel, terwyl swart volke verslaaf is. Só word al te graag na werkreservering verwys uit neo-rassistiese kringe, terwyl daar gerieflik verswyg word dat hierdie praktyk ingevoer is deur die Engelse sake-establishment en hul vakbondvennote. Juis die MWU en mynbase het hierdie tot skokkende hoogtes gevoer! Oorhoofs beskou moet egter ook rekening gehou word met eie ontwikkeling in eie gebiede!
Ja, die swartman is sekere voorregte in blanke S-A ontsê. Maar die witman is dieselfde ontsê in die swart S-A! Ter wille van wedersydse ekonomiese voordeel is beperkte ekonomiese migrasie wel toegelaat. Sekere volke het die geleenthede aangegryp, ander het gekies om dit nie te doen nie.
Waar daar steeds volksgroei, volksvooruitgang is, is die rede eenvoudig: Die Afrikaner, soos die Republikeinse Boere en Voortrekker- Trekboer pioniers van vervloë dae, is pio-niers, werkers, opbouers. Ons is gelowig, daarom kan ons geduldig wees in verdrukking en ten spyte daarvan steeds werk aan die volkstoekoms wat ons roeping is. Vrou verdryf skakers
Sy het haar voorgeneem sy sal nie weer beroof word nie en het haarself met soveel mag en krag verdedig, dat terroriste wat haar selfoon en motor wou steel, die aftog geblaas het. Alta de Wet is by die robot op die hoek van DF Malanrylaan en Von Hagenstraat in Pretoria-Wes deur ‘n skreeuende terroris aangesê om haar selfoon vir hom te gee. Skielik het nog twee op die toneel verskyn. Sy het haar selfoon onder die motor se sitplek ingegooi en met die soek na pepersproei per geluk die stuurwielslot raakgevat. Op daardie oomblik het ‘n terroris die sleutels uit die aansitter gesteel.Dit is toe dat sy hulle begin slaan het. Sy het die een wat die sleutels gehad kliphard oor die hande geslaan en ‘n ander so hard in die gesig dat sy seker is sy tande is gebreek.  Uiteindelik het hulle die aftog geblaas. De Wet sê dis die tweede keer dat sy in ‘n roof betrokke was en na die eerste een het sy haarself voorgeneem dat niemand dit weer aan haar sal doen nie.Boerskot***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *