ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1216 Act III – 't Scheldt

1216 Act III

… over de sociale complicaties. Hij roept op om een verdeelde samenleving en radicalisering te voorkomen: ‘Ik vind dat we ons best moeten doen om asielzoekers op eigen benen te laten staan, dan creëren we ook een groter gemeenschappelijk draagvlak.’ Hij haalde ook het veiligheidsprobleem aan: ‘Nieuwkomers zijn niet gevaarlijker, de gemiddelden liggen zelfs lager dan bij inlanders. Het probleem ligt echter bij jonge mannen’.

Voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad Nozizwe Dube, imam Brahim Laytouss (pleitbezorger van een Europese islam 2.0) en Ursula Jaramillo van het Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen vertelden hun persoonlijk verhaal en gaven hun visie, maar jammer genoeg kwam het niet tot een echt debat wegens tijdsgebrek. Voor een dergelijke conferentie zou beter een volledige dag in plaats van een namiddag uitgetrokken worden.
Minister-president Geert Bourgeois besloot de boeiende TRC-conferentie met een kritische vraag: ‘Het zou mijns inziens een kapitale fout zijn voor de Vlaamse beweging om nieuwkomers links te laten liggen. De Vlaamse beweging is een emancipatorische beweging, waarom zouden nieuwkomers niet welkom zijn in Vlaanderen? Moet de Vlaamse beweging – die helaas veel minder volksbeweging is geworden- hier niet meer op inzetten?’
***

Adriaan van Gansen:
400 aanwezigen? Jawel, maar niemand met een hoofddoek. Vierden die de aanslagen in Parijs?
Wat kwam die imam daar doen? Uitleggen hoe we revolutie moeten maken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *