ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1210 Ephi – 't Scheldt

1210 Ephi

… Voor ‘Appie’ blijft ZP een kindervriend, voor leerkrachten en schoolhoofden uit enkele grote steden benadert hij de verpersoonlijking van het racisme. Ziehier, weliswaar kort door de bocht geformuleerd, de tegenstellingen tussen een grootgrutter die zich impliciet op een overweldigende meerderheid van de bevolking beroept, en een ‘verlicht’ deel van de natie dat aan de bezwaren van een minderheid tegemoet wil komen. Want vergeet niet dat de ‘stand’, volgens een peiling van Eén Vandaag, blijft steken op 83 procent Piet-fans tegen 13 procent Piet-haters. In een normale democratie moet deze meerderheid aan het langste eind trekken. Maar in Nederland bestaat, meer dan elders, de zorg om naar minderheden te luisteren en die zo nodig te beschermen. Zie bijvoorbeeld het imposante netwerk van fietspaden dat door het hele land is aangelegd (zelfs op afgelegen plekken waar bijna geen fietsers komen).Terecht is men hier bevreesd voor wat de ‘tirannie van de meerderheid’ wordt genoemd. Maar een bijkomend probleem is dat juist die vrees om een minderheid te bruuskeren, in politieke correctheid en conformisme kan uitmonden. Het risico is vervolgens aanwezig dat de eigenheid van de grootste groep wordt vervlakt om een kleine groep tegemoet te komen. Sommigen noemen dit ‘deconstructie’ maar ik heb een voorkeur voor ‘identitaire zelfmoord’.De affaire Zwarte Piet staat niet op zichzelf. Begin dit jaar protesteerde actiegroep Michiel de Rover tegen de film ‘Michiel de Ruyter’ omdat deze het koloniale verleden van Nederland zou verheerlijken. En onlangs waren het de activisten van ‘Grauwe koets’ die wegens ‘racistische’ schilderkunst om de ontmanteling van de gouden koets vroegen. Bij hun demonstratie vorige maand op het Museumplein kwamen welgeteld 21 of 22 mensen opdagen. Het zijn altijd vrij agressieve minigroepjes van schreeuwers die een welwillend oor krijgen bij de extreem-linkse Vara-site Joop.Maar intussen hebben meer dan 700 000 bezoekers ‘Michiel de Ruyter’ gezien. Waarom zou de meerderheid zich aan de dictaten van wereldvreemde minderheden onderwerpen? Waarom zou bijvoorbeeld het behoud van eigen identiteit aan allochtone minderheden worden gegund, maar de autochtone meerderheid hiervan worden uitgesloten? Vasthouden aan je traditie en cultuur zou plots onwelriekend zijn en onderdrukkend. In Amsterdam mag je geen kruis dragen als christelijk tramconducteur maar wel een hoofddoek ophouden als moslimse loketambtenaar. Wordt het geen tijd voor een vredelievende maar ferme revolte? Dus fier vasthouden aan Zwarte Piet, de gouden koets en Michiel de Ruyter en met trots de VOC-mentaliteit (met dank aan Balkenende) uitdragen.*Wij danken Sylvain Ephimenco en Trouw voor de toelating tot overname van deze column.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *