ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1210 Act I – 't Scheldt

1210 Act I

… Zoals onze doorgaans goed geïnformeerde lezers en lezeressen weten kwam de man in opspraak door een mailtje naar N-VA-minister Liesbeth Homans waarin hij de leden van haar partij vergeleek met ‘gestapo’ers’ (sic), en bestempelde als ‘afgietsels van oorlogsmisdaders’ en ‘nazi’s’.

Kinderen van N-VA’ers waren bijgevolg niet meer welkom op zijn school. Dat Homans gezegd had dat vluchtelingen die in eigen land een huis bezaten geen aanspraak konden maken op een sociale woning hier (een uitspraak die later door haar sterk werd afgezwakt) was ‘de respectabele man’ blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten. Het was de spreekwoordelijke druppel geweest die zijn al met haat tegenover de Vlaams-nationalisten gevulde emmer had doen overlopen.Onder de titel Vrijheid van meningsuiting een relatief begrip volgens flaminganten meent de BUB op haar site nu de man een hart onder de riem te moeten steken. Want, inderdaad, zo heet het, het valt niet te ontkennen dat het Vlaams nationalisme ontsproot uit de collaboratie tijdens de twee wereldoorlogen (respectievelijk 100 en 75 jaar geleden!) en dat de huidige generatie N-VA’ers dus terecht als ‘afgietsels van oorlogsmisdadigers’ mogen bestempeld worden omdat ze het gedrocht België niet in hun hart dragen.Om aan te tonen dat de flaminganten het begrip ‘vrijheid van meningsuiting’ relatief gebruiken verwijst de BUB naar het ontslag van Karl Drabbe bij Uitgeverij Pelckmans dat door Vlaams-minister-president Bourgeois omwille van de flamingantische ideeën van betrokkene zou zijn gebeurd. Of hij gelijk had is niet bekend daar beide partijen in deze zaak er het zwijgen toe doen. Maar staat het de minister-president niet vrij hier een mening over te hebben, zonder beledigend te worden? En wat heeft dit in godsnaam te maken met het proza dat de schooldirecteur meende te moeten afscheiden?De BUB verwijt minister Homans ook de privé-mail (waarom vermeldt Desmet wel zijn directeurstitel?) openbaar te hebben gemaakt. Is dit werkelijk een inbreuk op de privacy? Desmet (en met hem de BUB) meent van wel en heeft dus ook een klacht neergelegd tegen de minister. Afwachten wat er van komt.In de VSA is men hier nochtans duidelijk over. Herinner u de commotie over de aanvankelijke weigering van Hillary Clinton om haar mail-verkeer tijdens haar ambtsperiode als minister van buitenlandse zaken openbaar te maken! Ook Homans bekleedt een openbare functie.Een laatste punt dat de BUB wenst te benadrukken is dat zeker in een faciliteiten gemeente zoals Ronse leraren volstrekte neutraliteit moeten in acht nemen en dus zeker geen blijk mogen geven van Vlaams-nationale gevoelens. Omgekeerd mag het blijkbaar wel. Immers, wat men ook moge beweren, uit de eigen mail van ‘held’ (dixit de BUB) Desmet blijkt dat hijzelf het met zijn leerlingen al moet gehad hebben over de verderfelijke N-VA.
Hoe anders te verklaren dat zij (de leerlingen) vinden dat ‘bij De Wever enkel nog een Hitlersnorretje ontbreekt’.
Zijn zij daar spontaan opgekomen? Laat me nie lachen!Katelijne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *