ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1208 Z A – 't Scheldt

1208 Z A

Wetsontwerp oor Internet bedreig vryheid

Een van die gevaarlikste en moontlik dié gevaar-likste konsepwetgewing waarmee die ANC-regering nog tevoorskyn gekom het, is die Wysigingswetsontwerp op die Rolprent- en Publikasieraad wat die kabinet aanvaar het en na die Parlement verwys het. Die wetsontwerp, soos dit tans daaruit sien, behels dat elke persoon en organisasie wat digitale inhoud op die Internet plaas, eers vooraf by die Rolprent- en Publika-sieraad (RPR) moet registreer, ‘n heffing betaal en die inhoud aan die RPR voorlê vir klassifikasie, of dit self moet klassifiseer volgens RPR-riglyne. Diegene wat dit nie doen nie, kan beboet word of tronkstraf opgelê word. Dit sou beteken ‘n mens  moet eers toestemming van die regering kry voordat jy iets op Facebook kan plaas of op Twitter kan twiet.Die wetsontwerp word skerp veroordeel deur o.m. die Right2Know-veldtog, die Interaktiewe Advertensieburo van Suid-Afrika, die S-A Re-dakteursforum (Sanef) en die internasionale Electronic Frontier Foundation, wat dit beskryf as die ‘ergste nuwe sensuurwet in Afrika’.Die wetsontwerp volg op herhaalde besoeke van Minister van Kommunikasie Faith Muthambi aan China. Soos dit tans staan, is die wetsontwerp ongetwyfeld ‘n bedreiging vir vryheid soos Suid-Afrikaners dit nog nooit ervaar het nie.*Ekonomie verswakDie Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) se besluit op 21 Mei om die repokoers (SARB rentekoers aan banke) onveranderd op 5.75 % te hou, kan dalk van korte duur wees. Die inflasiedruk is aan die toeneem en dit word al hoe moeiliker om dit sonder rentekoersverhogings in toom te hou. Die opwaartse inflasiedruk kom uit verskeie oorde. Eskom se onvermoë om volhoubaar elektrisiteit te voorsien sonder buitensporige prysverhogings, is ʼn gegewe.Die konstante swak Rand-wisselkoers laat oorsese beleggers twyfel of dit nog die moeite werd is om in die S.A. Rand te belê. Indien die uiters lae rentekoers in die VSA sou verhoog, wat binnekort verwag word, kan dit gelduitvloei veroorsaak, en sal dit vir die Rand ʼn verdere bedreiging word. Die SARB sal dan die repokoers noodgedwonge moet verhoog. Die ru-olieprys het begin styg en die blywende swak Rand help nie om die prys van brandstof bekostigbaar te hou nie. Die regering se nuwe verhoogde brandstof-heffings het die saak verder vererger.Die ekonomiese groeikoers bly steier en sukkel voort met gereelde swak regeringsbesluite wat die herstel belemmer en vakbonde, wat elkeen sy eie belang najaag en min omgee vir die land se ekonomiese toekoms, vertraag volhoubare herstel.Semi-staatsondernemings soos SAL, Eskom, Poskantoor en die SABC, plaas ʼn al hoe groter eis op kwynende staatsfondse vir oorlewenshulp. Die vraag kan dus gestel word: ‘Wie gaan wen? Hoër inflasie? Swak ekonomiese groei? ʼn Swak Rand?’

Rentekoerstygings binne drie maande is ʼn sterk moontlikheid!*Akademia ontwikkel tot universiteitMet die bekendmaking dat ’n kampuskompleks onlangs in Centurion aangekoop is, het Solidariteit ’n groot stap vorentoe geneem met die uitbouing van Akademia tot een volwaardige Afr-kaanse universiteit. Die uitbreiding van Akademia het hierdie stap genoodsaak omdat die aanbieding van drie nuwe grade en verskeie ander kursusse vir 2016 beplan word. Dit sluit opleiding in drie nuwe studierigtings in, naamlik Verpleegkunde, B.Com. Ekonomie en Regte, asook B.Com. Finansiële Beplanning.Na verwagting sal Akademia in 2016 sowat 500 studente hê wat geregistreer sal wees vir een van agt kwalifikasies, waarvan vyf grade, twee hoër sertifikate en een ’n gevorderde diploma is. Volgens Solidariteit is Akademia ten volle geakkrediteer en by die Dept. van Hoër Onderwys geregistreer en is daar in beginsel geen verskil tussen Akademia se Afrikaanse voertaalbeleid en ander universiteite wat in Engels klasgee nie.*R19 miljoen per jaar sonder steek werk
Dit is wat gebeur het met die voormalige finansiële hoof van Telkom Jaques Schindehütte nadat hy weens bedrogaanklagte vir die finansiële jaar 1 April 2014 tot 31 Maart 2015 geskors is, maar nooit verhoor is nie.Hy het uitendelik weggestap met ‘n totale pakket van R 19 miljoen sonder dat hy ‘n dag op kantoor was gedurende die betrokke finansiële jaar.Boerskot
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *