1207 Act 3 – 't Scheldt

1207 Act 3

… en werd ondervoorzitter van de OCMW raad. Volgens de afspraken die bij de coalitievorming tussen de partijen werden gemaakt, zou Open VLD halverwege de legislatuur de schepenzetel en de bevoegdheden van Rob van de Velde (N-VA) overnemen …In tempore non suspecto kon men niet voorzien hoe de verkiezingen van 2014 zouden verlopen en dat warhoofd Turtelboom op Vlaams niveau viceminister-president zou worden.Het is dan ook ondenkbaar dat zij ontslag zou nemen op Vlaams niveau om ‘maar’ schepen te worden in Antwerpen … ze kan echter ook geen ontslag nemen als gemeenteraadslid in Antwerpen want dan zou de eerste opvolger die aantreedt onmiddellijk schepen worden.Volgens de rangorde is dat de gewezen blauwe oppersmurf Baelemans, die nu OCMW-ondervoorzitter is namens Open Vld.Hij had gehoopt dat Duchateau (N-VA) als tijdelijk OCMW-voorzitter zou worden voorgedragen nadat Liesbeth Homans ministeriabel was bevonden en dat hij dan die plaats kon innemen en via die weg nog in het college kon geraken. Die piste werd voor Eddy Badluck echter snel afgesloten door N-VA door Duchateau OCMW voorzitter te maken.Baelemans werd in de logetempel gewogen en vederlicht bevonden en zal dus tot 2018 tevreden moeten blijven met de OCMW troostprijs. Hij wordt ondertussen wel bijbetaald door de VLD om zijn ‘verloren’ wedde van korpschef te compenseren, maar het gezichtsverlies en het gevoel ‘gebruikt’ te zijn blijft op zijn drankgevoelige maagje liggen.De eerste in de rij is Karin Heremans die slechts 888 stemmen bij elkaar wist te schrapen. Heremans verwierf bekendheid als vreemdelingvriendelijke directeur van het Antwerpse atheneum. Wanneer zij zou aantreden, zou ze in de huidige omstandigheden de perceptie van een kritische benadering van de vluchtelingenproblematiek van VLD onderuit halen en het beetje aanhang dat VLD nog op rechts heeft, zo lek steken als mensensmokkelaars doen met de rubberboten waarmee een oversteek wordt gemaakt. Heremans – niet vervuld van enige bescheidenheid – heeft al laten weten niet te willen wijken voor professor psychologie Véronique de Gucht (zuster van gewezen eurocommissaris met voorkennis Karel de Gucht).Gevolg is dat schepen voor stadsontwikkeling en kamerlid Rob van de Velde (N-VA) rustig in zijn lucratieve schepenzetel kan blijven zitten. Zijn vrienden bouwpromotors, projectontwikkelaars en bouwfirma’s zoals bv Land Invest Group van Erik van der Paal (zoon van wijlen Rudi) ex Amber en vader en zoon Schaling, kunnen terug gerust ademhalen. Met de welwillende hulp van Van de Velde kunnen ze verdergaan met het Manhattaniseren van AntwerpenSauer***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *