ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1206 Ephi – 't Scheldt

1206 Ephi

Zelden heb ik in een debat zoveel manke argumenten gelezen en gehoord als nu in de discussie over de migratiecrisis. Vooral zij die geen onoverkomelijke obstakels zien in de komst van honderdduizenden, zo niet miljoenen asielmigranten naar Europa, hebben zich in hinkende vergelijkingen bekwaamd. Ik heb het over de voorbeelden uit het verleden die het bewijs moeten leveren dat de Nederlander deze escalerende toestand moeiteloos aankan. Over de 300 000 Indische Nederlanders met Nederlandse paspoorten die in de jaren vijftig hier kwamen kan ik ultrakort zijn: deze bespottelijke parallel is door lezers ruimschoots ontkracht. Maar nu die andere vergelijking: de vluchtelingenstroom uit België in 1914 vlak na de Duitse inval. Miljoenen Belgen sloegen op de vlucht naar Engeland, Frankrijk en Nederland. Hier vertoefde een miljoen vluchtelingen, eerst inwonend bij Nederlanders en later in opvangkampen. Vlamingen zochten een veilig onderkomen bij hun Hollandse buren, wier cultuur , religie en taal dicht bij de hunne stond. Culturele of religieuze botsingen bleven hierdoor tot een minimum beperkt.Overigens bleken Nederlanders gul maar niet gek. Opvangcentra werden snel gebouwd en in de kampen werden vluchtelingen onderverdeeld in drie categorieën: gevaarlijk of ongewenst, minder gewenst, en fatsoenlijke behoeftigen. De meeste vluchtelingen vonden dit niet echt leuk en mede door dit indelen, verkozen ze de weg terug. Binnen enkele maanden was het miljoen vluchtelingen tot een honderdduizendtal geslonken.Dat in geval van crisis of oorlogen opvang bijna altijd in de eigen regio moet gebeuren, heeft de geschiedenis ons geleerd. In plaats van de vluchtelingenstroom machteloos te ondergaan, had Europa allang enorme bedragen moeten vrijmaken om de kampen in Turkije, Jordanië en Libanon, die nu onderdak bieden aan bijna vier miljoen Syrische vluchtelingen, te moderniseren en te verbreiden.Of Duitsland erg warm voor deze oplossing te krijgen zou zijn geweest, betwijfel ik. Gisteren las ik cijfers die de schreeuwende Duitse behoefte aan arbeidskracht laten zien: 46 procent van de Duitse ondernemers kampen met onderbezetting en, nog indrukwekkender, het land zal tot 2020 door vergrijzing, demografisch tekort en economische conjunctuur, behoefte hebben aan 1,8 miljoen extra mankracht. GroenLinks vindt dat de politiek meer door compassie en minder door ’economische’ motieven moet worden bepaald. Maar met alleen compassie worden geen extra BMW’s en Audi’s geproduceerd.Nu weet ik wel dat ingaan tegen de stroom emotie en idealisme in dit debat, een hachelijke onderneming is. Zij die het kamp van de Goedheid denken te vertegenwoordigen, zien in iedere criticus een vreemdelingenhater, islamofoob, racist, aanhanger van Wilders en misschien ook een sluimerende nazi. Maar als Europa bij ongewijzigde toestand in een staat van chaos en destabilisatie terechtkomt, zullen al die figuren die hun tegensprekers trachtten te criminaliseren, rekenschap moeten afleggen.***Wij danken Sylvain Ephimenco en Trouw voor de toelating tot overname.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *