ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1196 Ephi – 't Scheldt

1196 Ephi

… Daarom zie je nu zijn knokige handen voortdurend over tafel kruipen, zigzaggend tussen de lege flessen chianti, richting het karafje met water, de benzine voor zijn ziel.

Gisteren liet Osvaldo een brok van die ziel slenteren op zijn Facebook-pagina. Zoals tal van zijn vrienden raapte ik het tere fragment op om het te ontleden. Het begon als volgt: ‘Ik was 9 jaar oud en woonde in Viareggio, een plek vol mensen met grote hartstochten. In een boek vond ik een blad waarin ik geschreven had: ‘Het is in armoede dat mensen beter verenigd en solidair leven’. Vandaag, na zoveel jaren, lees ik die zin met afstandelijke bitterheid’.
Dan vervolgt de auteur van deze woorden met een meedogenloze schets van de wereld waarin hij oud is geworden: ‘Vandaag vertoef ik op een plek die me vreemder lijkt, waar de zwakke de andere zwakke verwondt, en wie in moeilijkheid verkeert degene die al verwond is wenst te doden. Een diepgewortelde haat zonder menselijkheid groeit, verspreidt zich in bars, op stranden, in treinen, in supermarkten en op de sociale netwerken. Dat kind had zoals tal van anderen een droom voor de wereld. Maar nu, in deze wereld, zit ik machteloos te wachten op een nieuwe oorlog’.
De reacties op Osvaldo’s schets waren talrijk en eenduidig: jij, visionaire poëet, raakt de kern van de werkelijkheid. Er hing in deze hoek een pessimisme dat te snijden was. Een doemdenken dat men tegenwoordig bijna overal kan proeven en dat aan onze gedachten kleeft. Bijna tegelijk met deze sombere overpeinzingen werd de encycliek ‘Laudatio Si’ van paus Franciscus gepubliceerd. Je kunt hierin een heilzame schok ontwaren. Een daad van verzet tegen de leegte, het consumentisme en de vernietiging van bronnen en leven. Ik zou ook de paus op het schild willen hijsen.
Helaas mis ik in de tekst de heldere definitie van de oorsprong van alle kwaden: de ongebreidelde demografie die ons dichter bij de afgrond heeft gebracht. Zoals ik hem meestal ook mis tussen al die prachtige stukken over duurzaamheid in deze krant. Erger: de paus schrijft dat praten over geboortebeperking een thema is voor egoïstische rijken die armen willen ontzeggen wat ze zelf in ruime maat voor zichzelf hebben gearrangeerd.
Voor Franciscus is de demografie zoals zich die nu ontwikkelt, compatibel met een duurzame economie. In die zin lukt het mij niet het pessimisme van Osvaldo met deze bejubelde encycliek van de ‘groene paus’ helemaal weg te nemen.

***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *