1195 Even – 't Scheldt

1195 Even

VOLKSWEERKUNDE     Juli met zonnebrand is goed voor mens en land.

Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Als de zeis gaat door het graan is het met honing halen gedaan.***CITAAT I     Kaaiman over Vande Lanotte: ‘Vorig jaar spande hij een proces wegens laster en eerroof in tegen Jean-Marie Dedecker, die Vande Lanotte van belangenvermenging had beschuldigd. De aangeklaagde moet dan bewijzen dat wat hij beweerde correct is. Dat moet Dedecker overtuigend hebben gedaan, want de rechter gaf Vande Lanotte over de hele lijn ongelijk, en bevestigde dus ipso facto dat hij zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan belangenvermenging.
Dit zonder meer opzienbarende vonnis werd in onze o zo objectieve media zedig in een ver klein uithoekje weggemoffeld’.***Arbeid verwarmt, luiheid verarmt***NMBS     Ook in 1 jaar zg. ‘kracht van de verandering’ werd er niets aan gedaan. Maar wel besparen op de kap van de simpele werknemer en op de pensioenen…Sauer***De oude paarden brengen de wagen thuis***RAUW     Het lesboek van de moskee zegt dat ongelovigen gedood en opgegeten mogen worden, maar niet gekookt of gebakken.Ha, vandaar dus de Vlaamse uitdrukking ‘hij/zij lust hem/haar rauw’?En de echte kannibalen worden toch altijd afgebeeld al roerend in een grote soepketel! Alla-oe-snackbar.Homo Criticus***Het ene ongeluk kan niet op het andere wachten***CITAAT II     Jean-Marie Dedecker in Knack: ‘Wie 27 jaar in een beerput rondzwalpt en niets geroken heeft, is ofwel reukloos onbekwaam ofwel medeplichtig door het deksel er op te houden. Het is tijd dat Michel (D’hooghe) zijn jezuïetenpij inruilt voor een boetekleed en de deur van het schimmenrijk van bruine enveloppen achter zich dichttrekt’.***’t Zijn niet allen monniken die kappen dragen***CROMBEZ     De nieuwe voorzitter van de sp.a is een zekere Crombez. Die is een kort tijdje staatssecretaris geweest. Was de baas van Karel Anthonissen, directeur Bijzondere Belastinginspectie, Deze Crombez presteerde het om de straf te verzwaren van Karel Anthonissen.Zo beloonde hij mensen die zich inzetten tegen corruptie.Crombez, een ‘socialistisch’ leider die het nodig vond hulde te brengen aan hoerenloper Steve Stevaert. Een goede kameraad..’, zegde Crombez.Dat zal wel, samen met hem naar de meiskes van plezier geweest?Adriaan van Gansen***Wacht u voor de gijp***KA-TA-STRO-FAALDat was de korte, duidelijke, krachtige en alleszeggende boodschap die Marc Stoffels, de eigenaar van de foorkraam Désiré de Lille, aan de Antwerpse burgemeester Bart de Wever meegaf over de foor in Borgerhout.‘Zodra ik terug ben uit de VSA kom ik  bezoeken’, deelde Bart de Wever mee.Bert Murrath

MantenDrs POverlijdensbericht door hemzelf geschreven
en verschenen in De VolkskrantEven uw aandacht graag! Korte berichtgeving:OndergenoemdeIs niet meer in beeld
Wat hier (behalve voorOnbelangstellenden)Hartelijk groetendWordt medegedeeld***drs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *