ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1184 Even – 't Scheldt

1184 Even

DE STANK VAN ABOU

De titel ‘De stank van De Standaard’ is beter op zijn plaats. De Standaard – hoe laag kan men vallen? – geeft plaatsruimte aan het vreemd politiek crapuul dat de stad ontsiert.Adriaan van Gansen***Die zijn bed verkoopt, moet op de stenen slapen***Morgen zal het wel beter zijn     Op vrijdag 1 december 1978 zag De Morgen het levenslicht en wat een parcours heeft deze krant al afgelegd. De gedaantewisselingen die resulteerden in extra-extra bijlagen, formaatinkrimpingen, komende en gaande en terugkerende hoofdredacteurs, een koers die links van het onafhankelijke wilde blijven en bovenal de permanente hunkering een kwaliteitskrant te zijn.

Als je medio maart dit medium ter hand neemt, wat zie je dan? Op woensdag 18 maart bv. 9 artikelen die je ook in Het Laatste Nieuws aantreft. Geen slechte stukken, maar verdienen die dan wel onderdak bij een kwaliteitskrant? Hun beider bijvoegsel Goesting moet vooral je appetijt naar prullaria en pepplekjes aanzwengelen.
Het katern Boeken lijdt aan anorexia vergeleken met dat van De Standaard. Cult, jawel over cultuur, wil verder dan de mainstream gaan en daar is niets mis mee, ware het niet dat de summiere stukken een drang tot doorbladeren opwekken. De weekend-bijlage Zeno blijft best boeiend, maar als lezer zit je met die vervelende oorwurm: ‘Waren die interviews vroeger niet uitgebreider?’
Het kleurenmagazine bevat een originele insteek, maar ondanks de buitenlandse designprijzen zie je dit deel van de weekendkrant wat verweesd achter-blijven onderaan de stapel lectuur in een doorsnee café vol mensen ‘met stijl’. Primeurs verwacht je inmiddels niet meer van een krant die rond de 40 draait en wier midlife crisis alle begrip nodig heeft. Nu GvA en Het Nieuwsblad quasi-aaneengehecht in de kiosk zouden kunnen opduiken, hoop je als lezer dat De Morgen een uniek gelaat vertoont. Op de DM-webstek valt een en ander te beleven, maar wie de papieren versie bekijkt, hoort in het achterhoofd wellicht de klanken van Zjef Vanuytsels ‘De Zotte Morgen’. Toen kon die omschrijving nog slaan op een krant die een rebellie koesterde, eerder  dan de belegen moderniteit die ze nu etaleert. Een toekomst voor DM: wenkt ze of verwelkt ze?
Johan Steels

AZIZ EN TALHAOUI GEZAKT VOOR GESCHIEDENISHet zal je in dit apenland maar overkomen even de puntjes op de i te zetten … De woorden van Bart de Wever – radicalisering treft vooral Noord-Afrikaanse Berbers – waren nog niet koud of de allochtofiele vuurtjes werden al opgepookt! Bart Somers (Open VLD), de burgemeester van Mechelen – waar volgens de stadsmonitor iedereen klaagt over de bereik-baarheid en de veiligheid – had het over etiketterij en Koen Van den Heuvel (CD&V) kwijlde, op doortastende wijze, wat softerigheid de wereld in over stigmatisering.De Libanees Abou Jahjah stotterde, tijdens een inderhaast bijeengeroepen betoging van zijn kaartclub uit het theehuis, met ostentatief Marokkaans accent maar werd snel terecht-gewezen door een echte – én werkende – Marokkaan: ‘ze moeten niet zo lichtgeraakt zijn’. Nahima Lanjri (CD&V) – getrouwd met Nieuwsblad-journalist Guy Franssens, die nog altijd twijfelt aan zijn geaardheid (je zou voor minder met zo’n vrouw) – had het dan weer over blaming the victim’. Zij had het ontegensprekelijk over haar thuissituatie.Zelfs Antwerps schepen Nabilla Ait-Daoud (N-VA) liet, na lang stilzwijgen, nog eens van zich horen en riep vanachter een smoske met kaas wat over hokjesdenken’… Maar Fauzaya Talhaoui (sp.a), na 12 stielen en 13 ongelukken gedropt aan de Universiteit Antwerpen, en Rachida Aziz, Dansaertstraat-modepop maar wegens gebrek aan kooplustigen full-time opinieerder, spanden toch de kroon. Beiden wilden de Berbers (afgeleid van het griekse Barbaroi) op de culturele kaart zetten. Fauzaya refereerde naar het volkje als Amazigh (de vrouwelijke vorm) in plaats van Imazigh (eens feministe, altijd feministe!) en vergat te vermelden dat hun taaltje, het Tamazigh, eerst in 2011 erkend werd en slechts vanaf 2003 kan opgeschreven worden in het Tifinagh (dat is Toearegs!). Bovendien deed ze kerkvader Augustinus oneer aan door hem een Berber te noemen, wellicht niet wetend dat hij in het toenmalig Romeinse Rijk het licht zag en wanneer de brave man zich bekeerde, hij niet snel genoeg naar Milaan kon uitwijken! Hij ging pas terug als bisschop (ongetwijfeld op missietocht!). Aziz, van haar kant, brak een lans voor Ibn Khaldun, vermeend grondlegger van de geschiedenisfilosofie en sociologie, maar heeft duidelijk niets van hem gelezen … Khaldun dweepte immers met wreedaard Timoer Lenk, de Lamme Oesbeek die er geen graten in zag vestingtorens te bouwen met afgehakte hoofden en hele dorpen liet uitmoorden. Sociologisch vereerde Khaldun het tribalisme dat, samen met religiositeit, moet leiden tot onoverwinnelijkheid.En alsof dat nog niet genoeg was, komt ze bovendien aandraven met polemist Petrus Alphonsi die geboren werd onder de naam Moses Sephardi en dus … een jood was … maar zich bekeerde tot het Christendom.
Als De Wever de puntjes niet meer op de i mag zetten, doen wij het wel!Brabo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *