ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1182 Act III – 't Scheldt

1182 Act III

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft op maandag 9 maart een dossier ontvangen over misbruik van Europees geld door Marine Le Pen en haar Front National (FN). Marine Le Pen volgt zelf niet de regels voor tewerkstelling van medewerkers in het EP. Minstens twintig medewerkers van de FN-europarlementsleden zouden niet ingezet worden voor zaken die verband houden met de opdrachten van Europese parlementsleden, maar wel met Europees geld betaald worden om strategische posities in te nemen in het FN-partijapparaat in Frankrijk.

Slechts vier van de minstens twintig personeelsleden hebben een accreditatie om de gebouwen van het EP in Brussel en/of Straatsburg te betreden. Bij minstens tien Europese personeelsleden van het FN staat in hun arbeidscontract dat hun plaats van tewerkstelling de FN-hoofdzetel in Nanterre, bij Parijs, is. Een werkadres in het kiesdistrict van het EP-lid waaraan men verbonden is, zou nog kunnen. Maar ook dat is vaak niet het geval… De functiebeschrijving in hun contract met een EP-lid waarvoor ze zouden werken, is helemaal niet in overeenstemming met de aard van hun functies zoals beschreven in het organigram van het FN. Volgens een intern reglement van het EP zouden deze personeelsleden ‘noodzakelijkerwijs en rechtstreeks moeten werken in functie van de uitoefening van het parlementaire mandaat van de Europese afgevaardigden’.Bij VB is eenzelfde aanwending van Europees geld – voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is – vast te stellen.
Na de geslaagde vlucht naar de boxkalfslederen zetel in Straatsburg heeft ex-voorzitter Gerolf Annemans zijn persoonlijke geheimschrijver Dimitri Hoegaerts (VB fractieleider in de gemeenteraad van Brasschaat) ‘meegenomen’ naar Europa, maar ook de nationale penningmeester van de partij Patricia (Patsy) Vatlet. D. Hoegaerts is niet alleen chauffeur (Antwerpen – Straatsburg) en dienstbode voor Annemans, hij verzorgt zijn administratie, zijn agenda en is ook fysiek aanwezig in de gebouwen van het Europees parlement. P. Vatlet daarentegen oefent geen enkele werkzaamheid uit die bijdraagt aan de uitoefening van het parlementair mandaat van G. Annemans.
Zij werd – als duurst betaalde medewerkster van het VB – om financiële redenen ingeschreven als geaccrediteerd personeelslid, als plaats van tewerkstelling van de Nationale Penningmeester werd Brussel opgegeven, zij is te vinden in de partijzetel-Madouplein en niet in de gebouwen van het Europees Parlement (EP). (P. Vatlet heeft als enige geen foto op de website en ook geen werkadres, noch contactgegevens…). Daarmee wordt er +- 300 000 euro afgeleid naar andere doeleinden dan de Europese zaak waarvoor dit Europees personeelslid betaald wordt. Indien het EP een onderzoek zou starten kan dit oneigenlijk gebruik van Europees geld beschouwd worden als illegale financiering van een politieke partij… Indien men iets dieper zou gaan spitten zouden er bepaalde praktijken uit de ambtsperiode van ex-VB’er, ex-voorzitter-en ex-Europarlementslid Frank Vanhecke i.v.m. drukwerken en fotokopiemachines aan het licht kunnen komen…
Deze kunstgrepen en spielereien met Europees geld werden destijds op slaafse manier ingedekt door dezelfde Nationale Penningmeester P. Vatlet …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *