ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1178 Act IV – 't Scheldt

1178 Act IV

… dat dit als een formaliteit werd beschouwd en behandeld en iedereen automatisch herbenoemd zou worden… Op naar het volgende punt op de agenda…. Plots werd er echter een dikke steen in de kikkerpoel gegooid … iemand vroeg waarom de schriftelijke kandidaturen die waren ingezonden niet werden besproken of beoordeeld? Paniek ….huidig voorzitter Jan Penris had helemaal niet de intentie om mee te delen dat er ook kandidaturen waren ingestuurd per brief ….De reden was simpel: gewezen districtsschepen Guy Dirckx uit Deurne had het immers aangedurfd zich kandidaat te stellen als voorzitter (in plaats van Jan Penris)… Groot tumult. Gevolg was dat de zittende voorzitter Jan Penris kwaad de vergadering verliet.Kopstuk Filip Dewinter heeft dan zijn volle gewicht in de schaal geworpen om de dissidenties plat te kloppen en zijn vriend Jan Penris in het zadel van voorzitter te houden.Tot zover de zg. verkiezingen bij het Antwerpse VB, maar hoe lang zullen de bestuursleden dit nog blijven slikken?Tante Marcella

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *