1178 Act II – 't Scheldt

1178 Act II

… Daarna was het de beurt aan een échte Waal, Jules Gheude, publicist en voorstander van de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk. Hij vindt het jammer dat de overgrote meerderheid van de Franstalige bevolking de geschiedenis van de Vlaamse beweging niet – of niet genoeg – kent: ‘De Franstaligen weten niet hoe hard de Vlaamse Beweging heeft moeten vechten voor de eerste taalwetten. In 2010 heeft de Commissie Buiten-landse Zaken van de Franse Nationale Vergadering twee van zijn leden met een studie over de Belgische situatie belast. De conclusie van het rapport was duidelijk: het ontmantelingsproces van België is onomkeerbaar. In 2008 heeft de krant Le Soir samen met La Voix du Nord gepeild naar wat hun lezers vonden wat er moest gebeuren als België zou verdwijnen. 49 % van de Walen zagen hun landsdeel liefst opgaan in Frankrijk’.

Na de korte middagpauze konden de denk- en debatgroepen aan de slag, gevolgd door een evaluatie en een slottoespraak van voorzitter Bart de Valck. Een groep onder leiding van secretaris Pieter Vandermoere behandelde het onderwerp ‘Structuur van de VVB’. Hier werd de stand van zaken van het beleidsplan besproken. Een tweede werkgroep rond ‘Verruiming, ledenwerving en afdelingen’ werd door Bob Wellens gecoördineerd. Hoe kaderleden actiever betrekken en de doorstroming verbeteren? Ook progressieve verruiming van de Vlaamse Beweging kwam aan bod, de VVB moet haar naam waarmaken en terug een échte Vlaamse Volksbeweging worden. Als pluralistische en sociale organisatie staat ze boven de partijpolitiek en de links- rechtsopdeling. Er is nood aan een positieve, krachtige boodschap. De meerwaarde van het onafhankelijkheidsstreven moet aange-toond worden en we moeten beklemtonen dat dit een democratisch proces is. Een derde groep ging verder op de politieke situatie die eerder op de dag door Willy de Waele werd geschetst. Steven Utsi bracht verslag uit: ‘We moeten blijven wijzen op onrechtvaardigheid en de onevenwichten’.
Voor de vierde groep bracht hoofd communicatie Wart van Schel verslag uit over ‘Project 2020’; een permanente peiling en bijbehorend debat over onafhankelijkheid: ‘Hoe vullen we de campagne en een witboek in, welke argumenten verzamelen we van links tot rechts en hoe bekomen we een sterker verhaal?’
Voorzitter Bart de Valck besloot de geslaagde denkdag: ‘Het is niet de Raad van Bestuur of Bart de Valck die beslist om de koers van de VVB te veranderen, de politieke situatie beslist hierover. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze kinderen. Wij zitten op de onafhankelijkheidsgolf, wij zijn de koptrekkers die de golf doen rollen. De energie die jullie naar Beveren zoog is het besef dat de niet-partijpolitieke beweging nu het voortouw moet nemen. De Vlaamse Beweging is een sociale beweging. Wij hopen hier vandaag afscheid te nemen van de Statler en Waldorf uit de Muppetshow: het klaagzangflamingantisme’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *