ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1177 Act III – 't Scheldt

1177 Act III

In de nasleep van Charlie Hebdo en de collectieve angstpsychose komt er terug geen einde aan de regeltjeskermis van politici die last hebben van profileringsdrang.Dennis Ducarme, voorzitter van de MR-fractie in de Kamer wil zelfs al het ‘goedpraten’ van radicalisering en terroristische daden strafbaar maken. Dennis is de zoon van gewezen minister Daniel Ducarme.Net als bij de Vlaamse traditionele partijen heerst de cultuur van de zoontjes- en dochtertjesfabriek ook onder de taalgrens. De ene week ontpoppen onze politici zich met zijn allen tot Charlies de andere week zijn het regisseurs in een doorgeschoten veiligheidstheater. Straks gaan we nog afglijden naar het niveau van een bananenrepubliek.Niet alleen voor de supporters van de Profeet, maar ook voor de aanbidders van Mao, Lenin & Co staan er dan droevige tijden te wachten.*De linkse Amerikaanse taalkundige en gewezen presidentskandidaat Noam Chomsky verdedigde de Franse negationist Faurisson ooit met de volgende woorden: ‘Het recht op vrije meningsuiting is zinledig als het alleen geldt of verdedigd wordt voor meningen die men goedkeurt. Juist wanneer het om bijzonder schokkende meningen gaat, die lijnrecht indruisen tegen de eigen overtuiging, moet dat recht feller dan ooit verdedigd worden’.Wie de holocaust wil minimaliseren moet niet bestraft worden; wie zijn huis niet wil verhuren aan een homopaar moet niet gecriminaliseerd worden, wie in Stalin een volksheld ziet, moet niet worden aangepakt.In België beslisten de regerende partijen er al anders over, de eerste twee handelingen zijn strafbaar, en de derde wordt ‘getolereerd’.*In Frankrijk ondertekenden op 11 oktober 2008 een groot aantal intellectuelen het Appel du Bois dat stelt dat in een democratie geen enkele instantie het recht heeft om te bepalen wat historisch juist is, en dat de absolute vrijheid van het historisch onderzoek nooit mag ingeperkt worden.In het Franse parlement, de Assemblée, heeft de toenmalige voorzitter, Bernard Accoyer, enkele jaren geleden nog een commissie opgestart die de wet op het negationisme en op ‘les lois mémorielles’ (wetten over de geschiedkundige herinnering zoals de kolonisatie) ter discussie stelde.Vandaag zou hij onder de guillotine belanden. De Amerikaanse professor Mark Mazower van de University of Columbia pleitte ook voor een soort wereldverbod op wetgeving die het louter uiting geven aan een historische mening bestraft.De Nederlandse prof. Meindert Fennema ging nog verder. Hij betoogde dat racisme moet worden toegestaan, weliswaar als een in de ogen van velen verwerpelijke mening, maar daarom nog niet een mening die men er niet zou mogen op nahouden.Er bestaan geen foute meningen, alleen strafbare feiten.Omdat een zootje ongeregeld van bebaarde zeloten in soepkleren onze beschaving verwerpt, weiger ik de Verlichting opnieuw te moeten beleven.Die Gedanken sind frei.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *