ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1175 Hfd – 't Scheldt

1175 Hfd

Amper een jaar na het uitbreken van de vijandelijkheden werd door de Duitsers een prijs gezet op het hoofd van de uit het neutrale Nederland afkomstige tekenaar.Het belette Raemaekers, intussen uitgeweken naar Engeland, echter niet om door te gaan met zijn spotprenten die verschenen in duizenden kranten, tijdschriften en publicaties over de hele wereld: meer dan 1 miljard werden er van verspreid, een getal waaraan de 140 tekeningen die een sigarettenmerk als extra-plaatjes toevoegde aan haar pakjes, natuurlijk niet geheel vreemd zal geweest zijn. Al deze 140 tekeningen zijn trouwens netjes terug te vinden op de schutbladen van het boek: origineel en mooi bovendien.Het boek ‘Louis Raemaekers’ is gebaseerd op een nooit eerder gepubliceerd proefschrift van kunsthistorica Ariane de Ranitz dat goed 25 jaar in de lade bleef liggen maar nu, naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog, van onder het stof werd gehaald. De uitgave van het boek viel samen met de opening van een tentoonstelling over het leven en het werk van Raemaekers, die nog tot 30 april 2015 kan bezocht worden in het Limburgs Museum in Venlo.Kort geformuleerd geeft het boek van De Ranitz een inzicht in het leven van Louis Raemaekers en in zijn beweegredenen om in de Eerste Wereldoorlog een actieve rol in de geallieerde propaganda te spelen.Geboren en getogen in Roermond als zoon van een in het liberale kamp actieve vader, volgt Raemaekers een tekenopleiding in Nijmegen, Amsterdam en Brussel. Aanvankelijk kiest hij, na zijn studies, voor het zekere bestaan van tekenleraar, achtereenvolgens in Tilburg, Roermond en Wageningen waar hij benoemd wordt tot hoofd van de plaatselijke ambachtsschool en tekenleraar aan de Landbouwhogeschool.verleidelijkeIn 1906 neemt zijn leven plots een beslissende andere wending wanneer hij de uitnodiging aanvaardt om wekelijks een politieke prent te tekenen, eerst voor het Algemeen Handelsblad, later, van 1909 af, voor De Telegraaf. Zijn zijn prenten aanvankelijk braaf te noemen, die toon verandert helemaal bij het uitbreken van de oorlog in 1914. Geschokt door de brutaliteit waarmee de Duitsers de burgers in het onder de voet gelopen België behandelen bindt hij vanaf de eerste dag de strijd aan met de Nederlandse overheid (hij verwijt haar haar neutraliteitspolitiek), met de eigen bange landgenoten en vooral natuurlijk met het Duitse leger.Zijn agressieve spotprenten worden in zijn eigen land niet gesmaakt wat hem er toe doet besluiten uit te wijken naar Engeland waar hij, als pion aan de zijde van de geallieerden, een plaats verovert op het wereldtoneel: hij bezoekt de frontstreken, deelt de tafel met staatshoofden en wordt in 1917 zelfs naar Amerika gestuurd om, met zijn cartoons, de Amerikanen warm te maken voor deelname aan de oorlog. Opmerkelijk is dat hij in de VS een contract tekent bij krantenmagnaat William Randolph Hearst die eerder het Duitse standpunt verdedigt…Na de oorlog vinden we Raemaekers terug te Brussel waar hij werkt voor Le Soir en De Telegraaf. Nog twintig jaar zal hij blijven tekenen maar ook hem is het wel duidelijk dat zijn gouden jaren voorbij zijn en de wereldleiders zich om hem niet meer bekommeren. Toch zal hij, na de opkomst van het nazisme, de nationaalsocialistische sympathieën van de hoofdredactie van De Telegraaf blijven pareren met zijn tekeningen. De jaren van de Tweede Wereldoorlog brengt Raemaekers door in de VS en de laatste jaren, tot zijn dood in 1956, in Den Haag.

Ariane de Ranitz is niet blind voor het feit dat Raemaekers zijn grote, wereldwijde bekendheid niet in de eerste plaats te danken heeft aan de artistieke waarde van zijn tekeningen, wel aan het uitdragen van de boodschap. In het boek zijn een groot aantal prenten opgenomen. Een deel daarvan dient als illustratie bij het verhaal. Tussen de hoofdstukken is echter ook plaats ingeruimd voor een selectie van zijn beste tekeningen en geloof me, daar zitten in alle opzichten meesterwerken bij.Ariane de Ranitz * Louis Raemaekers* een uitgave van de Louis Raemaekers Stichting Roermond * 294 p * 39,95 euro * ISBN 978 90 7807 415 1.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *