ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1175 Act – 't Scheldt

1175 Act

… klopt. Toen werd het plein voor het Museum van Schone Kunsten door de stad aangepakt, waarbij een tiental Japanse kerselaars moesten sneuvelen, om plaats te maken voor 48 hoogstammige platanen. Enkele hysterische mensen met veel vrije tijd klommen toen in die om te hakken bomen. De ultieme leugen waar ze zich mee bedienden ‘dees bomen zaan een geschenk van ne Japangse Kaizer, da moogde gij nie omhakke zenne, stoemmeriek’. Je moet er maar op komen. Toenmalig schepen Mieke Vogels (inderdaad, van Groen!) was dit dolgedraaide rapaille te slim af en liet de wormstekerige bomen ‘s morgens vroeg vellen, toen de moedige boombezetters in hun beddeke lagen te pitten, nasoesend over hun Grote verwezenlijkingen.En toen ontstond het clubje van boze tantes, dat zichzelf Straatego noemde. Een echte vzw, gevestigd in de Ballaarstraat 6. Deze vzw is nog altijd de enige structuur achter de roepnaam StRaten-Ge-neraal. Hoe democratisch Straatego is, hoe zeer ze een burgerscollectief zijn, wel, daar laten we u nu van mee genieten. Wij gingen immers eventjes naar hun statuten kijken. Het Staatsblad openslaan. Serieus wat werk, dik boekske tegenwoordig! Hierzie: aantal bestuursleden bij de oprichting: vier! U leest het juist. Vier! Dan kunnen ze kaarten. Bovendien zijn deze leden … voor onbepaalde tijd benoemd, in 2004. Toen hebben de bestuursleden zichzelf dus voor het leven aangeduid; sindsdien hebben ze zichzelf nooit in vraag gesteld, wel heeft één van de vier madammen inmiddels ontslag genomen (11 mei 2010), om vervangen te worden door ene Emmanuel (Manu) Claeys en Peter Verhaeghe (4 juni 2010). Deze twee verkozenen werden aangeduid door de Algemene Vergadering. Het is totaal onduidelijk of de algemene vergadering wel leden heeft, buiten de bestuurders die zichzelf dus ‘voor het leven’ benoemd hebben.Overigens, als je lid wil worden van de allicht lege Algemene Vergadering moet je aanvaard worden door … het Bestuur. Stalin kan hier nog iets van leren. Je mag erbij, als het Politburo het goedvindt. Straatego (bijna schreven we Strontego) dus, gevestigd in de Ballaarstraat 6, ten huize van Linda Ploegaert, één van de vier door zichzelf voor het leven benoemde bestuurders. Linda (die zich sinds haar menopauze Lin laat noemen) presenteert zich op LinkedIn als Independent public policy professional. Wat dat is mag Joost weten. Je kan natuurlijk moeilijk schrijven dat je madame van de doktoor bent, wat deze niet door enig diploma of enige beroepsbezigheid gehinderde taterbomma de facto is. Slechts 91 connecties heeft ze op LinkedIn…. zegt natuurlijk iets; de gemiddelde gebruiker heeft er 875. Aanhangers dat deze dame dus niet heeft! Ongelooflijk. Maar goed. Af en toe op TV komen om te kakelen wat slimmerik Emmanuel (die zich sinds zijn puberteit Manu laat noemen) Claeys uitgevist heeft vult sommigen een leven. Lin dus. De buurt duikt weg als het mens passeert. Hilarisch was haar optreden in 2008 toen ze voor een keer niet de schijnwerpers zocht met haar StRaten-Generaal, doch herhaaldelijk voor ATV, Kanaal Z (met professor Van Beneden, die door de grond zakte van schaamte) en voor Radio1 met een geconstipeerde grijns op het gezicht haar wedervaren als zuster bij haar loge uit de doeken ging doen. Als er nu iets is dat logebroeders en -zusters NIET horen te doen, dan is het dit; hun onnozel gedoe in die gesloten achterkamertjes op straat gooien.Naar verluidt heeft er bij de betrokken vrouwenloge de Pittige Patékes achteraf een sacochegevecht plaatsgevonden. Er sneuvelden twee rollators, drie valse gebitten, een pruik, twee snorren, een pot sanseveria’s, zes dozen pralines, veertien flessen Advokaat, het wormstekige pekineesje Pitou en één sacoche. Vier jaargangen Flair en zes van Libelle gingen er ook aan. Bon, genoeg gelachen. Terug naar de kern van de problematiek: StRaten-Generaal en het achterliggende Straatego zijn duistere, benepen clubjes, verkocht door gladde verkopers. Geen mens weet hoeveel leden ze hebben. Hoe ze beslissingen nemen. Hoe hun boekhouding eruit ziet. Waar ze hun centen vandaan halen.Wat wél duidelijk is, is dat ze liegen. Wat lezen we immers op de website van StRaten-Generaal?

Het werk gebeurt met eigen middelen’ Ze zetten dit zelf in het vetjes. De feiten nu : de vzw StraatEGO krijgt subsidies van … de stad Antwerpen. Zijn dat eigen middelen? Ze kregen subsidies op 7 november 2011, toen ze overigens valsheid in geschrifte pleegden door zich als ‘milieu- en
natuurvereniging’ tussen diverse Natuurpunten te wringen om voorbij de kassa van Patrick denbesteburgemeestersinds1734Janssens te passeren. ‘Het college beslist om voor de werking van milieu- en natuurverenigingen, in overeenstemming met het subsidiereglement, volgende toelagen toe te kennen en uit te betalen’ lezen we letterlijk. En de centjes kwamen binnen … Anders gesteld: Patrick Janssens subsidieerde StRaten-generaal, dat hem als dank voetje lichtte door de organi-satie van een referendum rond de Lange Wapper. Je mag zeggen wat je wil van Manu Claeys en co; handige kerels, deze verkapte middenstanders! Aangezien ze op hoogst professionele wijze allerhande vervelende vraagskes stellen aan de overheden (soms inderdaad met een goede reden), gaan wij dit hier ook eens doen. Wij zijn immers burgers.Wij richten ons hier tot het burgercollectief StRaten-Generaal. Mijnheer Claeys en Mijnheer Verhaeghe,
1. hoeveel leden heeft u,
2. wat zijn uw inkomsten,
3. wie sponsort u?
4. hoe neemt u beslissingen?
5. waarom publiceert u geen jaarrekening op de balanscentrale van de Nationale Bank van België, hetgeen u nochtans wettelijk verplicht bent? Voor alle duidelijkheid: wij geven geen aandacht aan de aanhoudende geruchten dat voor de Oosterweel gepasseerde bouwbedrijven StRaten-Kabaal sponsort, of dat Noriant er zelf achter zit, om de schadevergoeding die ze nu krijgen.
Daar houden wij ons echt niet mee bezig. Want dan zouden we roddelen, en dat doen we niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *