ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1171 Even – 't Scheldt

1171 Even

PETRUS DONDERS

Petrus Donders werd in 1809 geboren te Tilburg in een arm gezin. Hij wilde graag pries-ter worden, maar moest thuis als wever de kost verdienen. In 1821 kon hij als huisknecht-stu-dent naar een seminarie, dankzij zijn gedrevenheid kon hij in 1841 de priesteropleiding voltooien. Hij vertrok in 1842 naar Surina-me, waar hij vooral leprapatiën-ten heeft verzorgd op de planta-ge Batavia, waar hij in 1887 overleed. In 1982 is hij zalig ver-klaard. Van hem zijn foto’s be-waard gebleven: een magere man, aan wie de eenvoud en hartelijkheid van het gezicht valt af te lezen. Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Vroeg gras, geen gras;laat gras genoeg gras.***VOLKSWEERKUNDE     Met Sint-Severien zal men de eerste koude zien. Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Nevel in januari geeft nat voorjaar***CITAAT I     Kaaiman, gewaardeerde co-lumnist van De Tijd, was ooit re-censent voor klassieke muziek bij het weekblad Humo. Hij haalt (terecht) vernietigend uit over het Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker: ‘Veel lawaai en weinig melodie, zie-daar in een notendop het Neu-jahrskonzert gisteren in de Gou-den Zaal van de Musikverein in Wenen’.***Hij klinkt als een klok***“Moest Ikea het geprobeerd hebben, 

de bulldozer was reeds lang gepasseerd”Koningin Fabiola is net voor het weekende aan haar laatste reis begonnen. Naar het land waar Boudewijn al enkele decennia woont.En daarmee is ons land een koningin armer geworden. Geen nood, we hebben er nog een koppel. We zijn nu van 3 naar 2 gezakt. De dienstdoende, Mathilde, de vorige Paola blijven nog over. De oude Fabiola vervalt in de leesboekjes WO van de lagere klas. Tenzij Paola nu de titel van de oude overneemt. En ongewild krijgt de regering er nog een extra besparing bij. Er is volgend begrotingsjaar een dotatie minder uit te reiken.
Onze oude koningin had wel een boon voor Limburg. Enfin, ze wist het toch goed liggen want ze kwam meermaals gezonde lucht scheppen op de wandelwegen in Bokrijk. En dan was er nog het koninklijke buitenverblijf Fridhem, waar ze samen met Boudewijn de drukke hoofdstad ontvluchtte. Iedere spaarzame keer als er foto’s gepubliceerd werden van dit toevluchtsoord, bleek Bokrijk en Limburg hetzelfde te zijn. Dat hier ooit industrie is geweest…
Koningin Fabiola was nog een koningin uit een andere tijd. Ze komt nog uit de tijd dat de wil van de koning – en bij uitbreiding de koningin – zo goed als wet was. Alleen, samen met de tijd veranderde ook dat principe. Dat merkte Fabiola toen ze na de dood van koning Boudewijn zijn wil uitvoerde. Een groot stuk van het domein van Fridhem werd ter beschikking gesteld aan monialen om er een klooster te bouwen. Het staat er nu, totaal zonevreemd en zonder geldige bouwvergunning. Moest Ikea het geprobeerd hebben, de bulldozer was reeds lang gepasseerd.
Pakweg zestig, zeventig jaar geleden had er geen kat naar gekraaid en was het domein reeds lang achter hoek en kant geregulariseerd. Net zoals er geen haan naar gekraaid had als Koningin Fabiola haar centjes in een stichting stopte. Nadat het complete parlement hierover gestruikeld was en de vorige – vanuit haar standpunt de volgende – koning blijk gaf er niet mee geamuseerd te zijn, haalde ze die er weer – knarsetandend? – uit. Haar eigen dotatie werd bij die gelegenheid serieus beknot.
En zo werd meteen duidelijk dat in dit land de democratie regeert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *