ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1165 Ephi – 't Scheldt

1165 Ephi

Zaterdag schreef columnist Goslinga in een stuk over immigratie: ‘Het is zaak aan de hand van feiten tegenwicht te bieden aan onheilsprofeten, onder wie Bolkestein en Ephimenco’.

Goslinga noemde als voorbeeld het feit dat ik uit vrees voor aanzuigend effect ‘de paus kwalijk nam dat hij mededogen toonde met de Afrikaanse bootvluchtelingen op Lampedusa’.
Mijn collega is hier nogal kort door de bocht en daarom zal ik aan de hand van feiten tegenwicht aan zijn bewering bieden. Op 8 juli vorig jaar volgde ik op Rai Uno het bezoek van paus Franciscus aan het eiland Lampedusa. De volgende dag schreef ik dat Franciscus nogal eenzijdig was geweest in zijn visie op het verschijnsel bootvluchtelingen. Hij hekelde de ‘globalisering van de onverschilligheid’, praatte ons een schuldgevoel aan, maar repte met geen woord over de malafide praktijken van degenen die voor veel geld bootmigranten uitbuiten en soms de dood injagen.
Ik vreesde voor een tegengesteld effect en schreef: ‘Kunnen zijn berouwvolle woorden, zonder dat een echte waarschuwing uitgaat richting de bootkandidaten voor hun risicovolle ondernemingen, niet als een aanmoediging worden opgevat? Nog meer hopeloze migranten naar Europa, nog meer doden op zee’.
Kort hierop, vanaf het tweede deel van het jaar, escaleerde de situatie: de toename van ‘Italiaanse’ bootmigranten werd extreem. Op 2 oktober 2013 zonk ook nog een boot bij Lampedusa met 366 doden. De paus sprak er ‘schande’ van en de Italiaanse regering startte op 18 oktober de humanitaire operatie ‘Mare Nostrum’.
Toen de paus half 2013 op Lampedusa verscheen, waren er het jaar daarvoor in totaal 13 000 bootmigranten geweest. In 2013 bereikten 42 925 migranten de Italiaanse kusten.
Maar het laatste jaar (van oktober 2013 tot oktober 2014) redde de Italiaanse marine bijna 160 000 (!) bootmigranten. Twaalf keer zoveel als vóór het bezoek van de paus.
Maar ook de officiële dodenstatistieken exploderen: in 2012, voor het pausbezoek, verdronken 590 mensen, in 2013 stierven 801 migranten en in de eerste 8 maanden van dit jaar 2086. Dit zijn krankzinnige cijfers van een tragedie die zelfs de onheilsprofeet die ik ben niet kon vermoeden.
Waarschuwen voor onvoorzichtige woorden en daden van de paus is iets anders dan hem zijn ‘mededogen kwalijk nemen’.
Goslinga is een ‘immigrationist’. Iemand die zich door een ideologie van goede bedoelingen laat leiden. Die Europa’s demografisch tekort met nog meer kansloze migranten wil opvangen. Die teruggrijpt naar (failliete) concepten als ‘integreren met behoud van eigen identiteit’.
Die in bijna al zijn onderwerpen over immigratie het spook van Wilders tot leven brengt. Zijn standpunten zijn duidelijk. Maar laat dan alsjeblieft het debat niet vervuilen met amalgamen, reducerende formules en goedkope aantijgingen.
***
Onze dank aan Sylvain Ephimenco en de krant Trouw voor de toelating tot overname.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *