ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1163 Even – 't Scheldt

1163 Even

VOLKSWEERKUNDE     Wie met Sint-Maarten nog akkert komt er nooit mee klaar. Bron: Het kalender weerspreukenboek.

Uitgeverij Davidsfonds.***De elfde maand van ’t jaar brengt bij het vuur allen tegaar***DE DRUIVELAAR     Onze ‘Dagklapper’ wordt gevoed door De Druivelaar, een sinds 1942 door drukkerij Strobbe uitgegeven wandkalender. Ja, die met een mopje op de keerzijde van elke dag. De Druivelaar werd in 1915 opgericht door René Nuttin.
De wandkalender van 2015 is de laatste van drukkerij/uitgeverij Strobbe die door ‘mondialisering’ samensmolt met een andere drukkerij.
Een tentoonstelling ‘100 jaar De Druivelaar’ grijpt plaats in Gemeentepunt Zwevegem, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem van 31 oktober tot en met 10 januari 2015.***Gebarsten potten duren het langst***CITAAT I     De Kaaiman in De Tijd: ‘Volgt thans het portret van de eerste burger van België. Een achterbakse huichelaar die als zogenaamd onpartijdig journalist van een met belastinggeld betaalde omroep heimelijk en onder een laffe schuilnaam voor de socialistische partij werkte, en toen zijn haring daar niet meer braadde snel koos voor de partij die er ideologisch het verst van af stond… Een vochtige Kamervoorzitter die zich graag hult in wit schootsvel en witte handschoentjes, passer en winkelhaak in zijn school-tasje’.***Onder ’t strooien dak zijn in ’t lied de zoetste tonen***CITAAT IIELITESCHOOL KOPJE ONDER     Het Aloysius College in Den Haag sluit volgend jaar vanwege geldgebrek. Honderden leerlingen moeten een nieuwe plek vinden om hun opleiding af te maken. De onderwijsinstelling in het chique Benoordenhout stond ooit bekend als een eliteschool, maar de laatste jaren zaten de klaslokalen vooral vol met allochtone leerlingen uit arme delen van Den Haag. Het College verloor haar eens zo goede reputatie. Een poging om de school te redden is mislukt. Zevenhonderd leerlingen moeten een nieuwe school zoeken.
Bron: De Telegraaf.***Als de kinderen ter markt komen, dan hebben de kramers geld***PATRICK FAVEERE ZET PUNTJES OP DE I     Hij schrijft ons over de N-VA’ers die de collaboratie fout vinden: ‘… Nu dat ge in uw postje als burgemeester gevestigd zijt en uw partijgeno-ten in de ministerzetels gedoken zijn en de centjes rapen, zelfs al wordt er geen iota van uw partijprogramma uitgevoerd, vindt ge het nog nodig – en om uw nieuwe Waalse vriendjes ter wille te zijn – om in het gezicht van uw trouwe militanten te spuwen. Mag ik nu reeds zeggen dat uw woorden onaanvaardbaar zijn voor mij en duizenden andere Vlaamsgezinden die in het VNV-milieu en tradities opgegroeid zijn.
U veroordeelt hiermee duizenden elite-Vlamingen die na de oorlog door het Belgisch repressieapparaat gevangen gezet zijn en financieel geruïneerd. De kinderen van de repressieslachtoffers hebben indertijd de Volksunie groot gemaakt en zijn daarvoor met stank bedankt. De kinderen van deze kinderen hebben nu de N-VA groot gemaakt en worden door u zwaar vernederd.
In een recent onderhoud stelt Bob Maes dat hij zijn huldeblijken voor de collaborateur Staf Declercq niet betreurt. De leider van het VNV was volgens u fout en zijn volgelingen zijn dus ook volgens u rechtvaardig behandeld en gestraft. De trouwe Bob denkt daar dus heel anders over als uzelf.
Ook de Oostfronters waren dus FOUT! Ondanks dit heb ik hun leuze de mijne gemaakt: MIJN EER IS TROUW! Ik roep iedereen dan ook op om uw houding te gedenken bij de volgende ver-kiezingen. De N-VA die in een Belgische regering stapt zonder iets van zijn nationalistisch program-ma te verwezenlijken verdient om vernietigd te worden.Patrik FAVEERE [email protected]***Pootjes worden bomen***

‘Zwart‘Nederland is doorgaans een land om lief te hebben: vriendelijk en taalvaardig volk, ruimtelijke ordening die oude stadskernen vrijwaart van modernistische kwetsuren, biljartlakens van wegen.
Maar soms toch ook een land om te haten!Neem nu die onverkwikkelijke Zwarte-Piet-historie. Ergerlijk toch hoe een ganse natie kan gegijzeld worden door een handjevol akelige negrofie-len. Nog ergerlijker is de politiek correcte meeloperij van een uitgezonden Vlaamse zoon die z’n bewezen onkunde nu ginds mag consolideren. Inderdaad, we hebben het over Peter Vandermeersch. Heeft eerst de Standaard in de vernieling geschreven en mag dit nu nog eens dunnetjes overdoen met het NRC. Volgens deze over het paard getilde journalistieke dwerg moet België de Zwarte-Piet-soap onverwijld vanuit Nederland invoeren, want een minderheid heeft toch altijd gelijk, nietwaar? (DS 18/10). Hij heeft nu een medestander gevonden (DS 23/10): Marieke Kroezen. Zij is zowat de tegenpool van Vandermeersch: zij ruilde Nederland in voor Vlaanderen. Op zichzelf is dit reeds een hoogst te wantrouwen manoeuvre! Volgens Marieke, wiens frisuur – naar wij hopen – niet is gekapt in de vorm die haar achternaam suggereert, zijn tradities (en hun achterliggende betekenissen) op een generatie te veranderen. Kindjes die nu geboren worden, groeien immers op met kaas- en gele- en regenboogpieten en kennen binnen een paar jaar dus geen zwart meer! ‘Klaar af’, zou Marieke kunnen gezegd hebben. Het gaat hier natuurlijk maar om een lezersbrief, maar voelt U de nattigheid al hangen? In kringen van de loge en het door de pers gesteunde batterijtje linkse diehards werd al een toegenomen emailverkeer gesignaleerd. Toch een zaakje om op te volgen, als U het mij vraagt. Al blijft de vraag of dat snoepgoed in Vlaanderen gaat blijven kleven. Van een verbod op zwart is er in elk geval vooralsnog niets te merken in het Antwerpse straatbeeld!Brabo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *