ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1162 Act I – 't Scheldt

1162 Act I

De weldenkende pers zette hem weg als Nestbeschmutzer. ‘Het geloof in het eigen gelijk verenigt overtuigde communisten, christelijke missionarissen, radicale groenen, fanatieke feministen, en jihadisten allerhande’, schrijft hij.

Nu moet ik zeggen dat ik niet veel gelezen hebt wat ik de laatste tien jaar nog niet in ’t Scheldt of in ’t Pallieterke gelezen heb, bijvoorbeeld dat de overgrote meerderheid van de journalisten ‘links’ of ‘groen’ zijn, heel anders dan de doorsnee kiezer.

europa sarrazinMaar misschien waren ze in Duitsland nog niet gewoon dat iemand dat zei. Tenminste niet iemand die ze niet zomaar als extreem rechts konden wegzetten. Sarrazin heeft dus alle Dreck over zich heen gekregen. Moralisch vogelfrei, voelde hij zich. Anderzijds weet hij dat verbaal geweld ook wel te relativeren. Vergeleken met wat anderen moesten ondergaan, bijvoorbeeld Arthur Koestler onder de hatelijke tegenwind van Sartre, noemt hij zijn ervaring nur ein mildes Lüftchen. En zijn eerste boek is ook op meer dan 1,2 miljoen exemplaren verkocht. Dat heelt zeker ook de pijn. Het juiste moment wellicht?

Want die Duitsers hadden evengoed de verzamelde editie van ’t Scheldt kunnen kopen.

Het probleem van alle Tugendwahn (valse deugdzaamheid) is volgens Sarrazin de Gleichheits-Religion. De oorsprong van die gelijkheidsreligie is deels christelijk, deels marxistisch.

Ik vraag me dan wel af wat die man de hele tijd bij de sociaaldemocratische SPD gedaan heeft. Hij schrijft ook wel ergens dat hij zich de eerste vier Jahrzehnten van zijn leven van veel problemen niet bewust was. Zo komt hij in zijn boek tot een bespreking van 14 politiek correcte waanideeën over gelijkheid. U vindt ze netjes opgesomd in de Duitse Wikipedia :

https://.wikipedia.org/wiki/Der_neue_Tugendterror.

Ik noem er maar enkele want uw hoofdredacteur vindt mijn artikelen ook steevast te lang: ‘alle culturen zijn gelijkwaardig’, ‘islam is een cultuur van vrede’, ‘naties zijn voorbijgestreefd, het gaat om de wereldgemeenschap’, ‘als de Duitsers niet genoeg kinderen krijgen, is het toch goed dat de Turken dat doen’, enz.

Zijn meest controversiële uitspraak is dat het ook een waanidee is dat ‘alle etnische groepen gelijk zijn’.

Zo wijst hij er bijvoorbeeld op dat blanken en zwarten in Amerika andere geneesmiddelen krijgen omdat ze er anders op reageren. Maar het maken van al dat soort onderscheid is tegenwoordig rassistisch, aldus Sarrazin.

Tenslotte kom ik bij een punt waar ik het helemaal niet met hem eens ben, en dat gaat over … belastingen.

Belastingen, vindt Sarrazin, zijn ook een gevolg van de gelijkheidswaan. Wer reich ist, sollte sich schuldig fühlen, meent de politiek-correcte goegemeente. Tenminste dat denkt Sarrazin, want bij ons hebben we gelukkig Yves Desmet, die er trots op is een loftsocialist te zijn.

Er is veel onrecht in de wereld: honger, ziekte, moord, oorlog, onderdrukking, ongeluk in de liefde, en veel meer. De ongelijke verdeling van intelligentie en schoonheid is een grote onrechtvaardigheid. Maar nog nooit kon ik een bron van onrecht daarin ontdekken, dat iemand anders meer geld had als ik’.

Jawadde, mijnheer de socialistische ex-minister van Financiën.

Alsof dát de basis is van de belastingen! Misschien dat de socialistische vrienden zo dachten en denken: belasting als een verwerkelijking van de Neid?

Laten we toch even de puntjes op de i zetten en de formulering omdraaien. Belastingen zijn er niet omdat alle mensen gelijk zijn. Belastingen zijn er precies omdat de mensen niet gelijk zijn. De één kan veel meer dragen dan de ander. En wie de zwaarste lasten draagt, mag het ook gerust een stuk beter hebben.

***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *