1161 Ephi – 't Scheldt

1161 Ephi

… muteerde snel in een surrealistische nachtmerrie waarin bloed en een onhaalbare deadline aan de basis lagen van veel nachtzweet. Nog opvallender vond ik het, dat ik een paar dagen later een stuk las waarin aan deze nacht werd gerefereerd. Het artikel ging over haat en kwaad en dus over IS, en was door de Franse filosoof Luc Ferry geschreven. Hij ontvouwde daarin de stelling dat de IS-djihadisten genetisch niet zo erg veel van ons verschillenden. Hij bedoelde hiermee dat we allemaal bijna identiek zijn geconstrueerd en in staat zijn de meest weerzinwekkende misdaden te plegen tegen medemensen (Homo homini lupus). Als voorbeeld gaf hij de Bartholomeusnacht: ‘Historici zijn er om ons te helpen herinneren dat tijdens de Bartholomeusnacht men zover ging om protestantse kinderen levend aan de spies te rijgen om ze vervolgens te braden, en dit in naam van de liefde voor Christus’.Nu kun je altijd tegenwerpen dat deze infame gruwelijkheden meer dan vijf eeuwen geleden plaatsvonden. Maar amper 75 jaar geleden werden in Europa dodenfabrieken gebouwd waarin miljoenen mensen werden vergast en verbrand.Dat het besluit om Islamitische Staat de oorlog te verklaren deels op heftige emoties stoelt, is evident. Deze emoties zijn op zich nobel en menselijk: geen Bartholomeusnacht meer. De mens slacht af maar kan over zijn gedrag ook verontwaardigd raken. Dat niemand weet te verklaren hoe dit conflict zal aflopen, is helaas ook zonneklaar. Zowel bij voorstanders als bij tegenstanders van interventie zijn de argumenten plausibel en redelijk. Ik twijfel, maar weet ook wel dat ‘niets doen geen optie is’. Zelf ben ik sinds een tijdje voor een tussenoplossing: alleen bombardementen als IS zijn kalifaat probeert uit te breiden. Volgens deze strategie zal de economische situatie binnen het kalifaat snel verslechteren. Djihadisten zijn goed in bidden, hoofden afhakken en vrouwen onderdrukken. Maar het besturen van een groot territorium is iets anders. In hun hoofdstad Rakka is sinds begin vorig jaar de werkloosheid enorm toegenomen, prijzen exploderen, benzine en olie zullen door bombardementen van raffinaderijen schaars worden. Vroeg of laat zullen inwoners van het kalifaat in opstand komen tegen deze economie-barbaren. De kalifaatdroom van vele moslim-fanatici overal in de wereld zal uit zichzelf sterven. Zonder directe inmenging van westerse ‘kruisvaarders’. Voor deze tactiek, waarin het djihadisme zichzelf verteert, moet je wel geduld hebben. Maar nu gaan we juist in de IS-plek wrijven. We gaan het conflict mondialiseren dankzij de totale oorlog en geholpen door de huidige migratiestromen. Na het exporteren van djihadisten gaan we nu het conflict importeren.*Onze dank aan Sylvain Ephimenco en de krant Trouw voor de toelating tot overname. ***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *