1158 Hfd – 't Scheldt

1158 Hfd

Binnenkort zijn er voorzittersverkiezingen bij de partij Groen.

Het is misschien het moment om een einde te maken aan het bolsjewistische regime dat de partij meer dan twintig jaar overheerst heeft.Huidig voorzitter Wouter van Besien is geen kandidaat meer. In een interview met de Standaard Weekend (6/9/2014) liet hij optekenen dat hij daarom nog nooit zo populair geweest is. Gezeten op een caféterras in Borgerhout, samen met journaliste Ann-Sofie Dekeyser, komen zelfs twee mannen hem feliciteren.Even tijd voor een terugblik. De Haan, 27-28 april 1996, ledencongres van Agalev. Met enkelen van de oude garde hebben wij daar onze laatste strijd geleverd tegen de “linkse” machtsovername van de groene partij. De strijd om de statuten en de basisbeginselen was toen al enkele jaren bezig. In 1990 was de linkse advocaat Boutmans erin geslaagd de vijfkoppige Arbitrageraad, de interne rechtbank van de partij, naar huis te laten sturen. De Raad had het aangedurfd interne klachten over fraude en machtsmisbruik van de opkomende kopstukken ernstig te nemen.In 1993 hadden de volksvertegenwoordigers Geysels en Vogels een boek geschreven onder de titel ‘Politieke herbebossing’.Dat was niet meer en niet minder dan een frontale aanval op de basisdemocratische beginselen van de eigen partij. Ook enkele daaruit voortvloeiende programmapunten, zoals het basisinkomen als onderbouw van een fiscaal stelsel, moesten eraan geloven. In het boek keerden de auteurs terug naar de klassieke linkse recepten en verwierpen ze het economisch programma van Mechelen (1985, te vinden op Wikisource). In het licht van hun nakende machtsgreep kan je dit boek nog het best vergelijken met de manier waarop ‘Wat te doen’ in Rusland en ‘Mijn Kamp’ in Duitsland dezelfde rol vervulden.Geysels’ ‘herbebossing’ werd door de pers (De Morgen, De Standaard, Knack, … ) bejubeld als de lang verwachte afrekening met de geitenwollensokken. Het cordon rond het Vlaams Blok was daar maar een onderdeeltje van.In 1996 moet de toen 25-jarige en langharige  Wouter van Besien dat debat gevolgd hebben. ‘Ik was 19 toen de muur viel’, zegt hij in het interview in dS Weekend.In Haacht startte ik met een nieuw project: De Nieuwe Aanpak, een samengaan van Agalev, de progressieve zijde van de Volksunie en enkele onafhankelijken’. ‘Daarna ben ik naar Borgerhout verhuisd en maakte ik kennis met Mieke Vogels, Eddy Boutmans en zo. Het werd snel duidelijk dat ik bij de groenen hoorde’.Nu moet ik moet zeggen dat ik daar ook was in Borgerhout, maar ik herinner mij niet ene Van Besien gezien te hebben. Hij vervolgt zelf met een verklaring: ‘… al heeft het nog tien jaar geduurd voor ik mij aansloot’. Dat weten we dan weer. De teneur van zijn betoog is inderdaad die van zijn idolen. ‘Zeker is dat Van Besien geen geitenwollensokkentype is. Geen wereldvreemde dromer, geen naïeve moralist’, noteert de interviewster. ‘Ik ben geen drammerige betweter’, beaamt hij, ‘ik heb gewoon gelijk’.Geef mij dan maar de verketterde basisdemocratische geitenwollensokken.Uit de oude doos, een mededeling van toen:Aan alle belangstellenden voor het Agalev-Congres, De Haan, 27-28 april 1996Het komende Agalev-Congres is tezelfdertijd een spijtige én een bijzonder cruciale zaak. Jammer is dat het alweer eens over de statuten gaat. Cruciaal is het omdat belangrijke beginselen moeten gevrijwaard worden tegen voorstellen van een partijbestuur dat de laatste jaren niet in staat geweest is op een democratische manier te functioneren. Ten onrechte wordt de rotatieregel voor de zoveelste keer als blikvanger opgevoerd. Maar er zijn zoveel belangrijker kwesties in het geding, zoals de positie van de leden en de kiezers, de rol van het Congres, het open en vrije debat, het recht op een afwijkende mening, de vrije (groene) pers, de verantwoording van bestuurshandelingen en de openbaarheid van bestuur.Om een en ander  aan te tonen bezorg ik u mijn persoonlijke congresvoorbereiding, een document van 16 bladzijden, dat u naast het officiële congresboek kan leggen. Op dit Congres zal definitief blijken of Agalev een open groene partij wil blijven of zal evolueren naar een betweterig links clubje, waar ik niet toe wil behoren. Mag ik daarom uw bijzondere aandacht vragen voor deze belangrijke kwesties op de congresagenda.Hoogachtend,Karel Anthonissen***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *