ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1154 Act V – 't Scheldt

1154 Act V

… voor de heldhaftige onbekende op het Kabinet Heylen die Dirk Diels, directeur Werk en Economie van de stad Antwerpen – initiatiefnemer én verantwoordelijke voor AHQ – hiertoe heeft kunnen dwingen.Een echt jaarverslag dus, geen opgefokte dure brochure waarin enkel gefantaseerde heldendaden vermeld worden. En de kosten verdonkeremaand worden. Nu worden we nieuwsgierig. En wat lazen we ? In 2012 gaven ze 203 878 euro uit aan lonen uit. Nog zonder sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever gerekend. En dit voor een gemiddeld personeelsbestand van 2,2 voltijdse personeelsleden (die samen 3.701 uren presteerden).

Snel, ons rekenmachine. 203 878 euro gedeeld door 2.2:92 672 euro. Nu de maandwedde becijferen; delen door 12.85 (12 maanden + 0.85 voor het dubbel vakantiegeld). Resultaat: 7 212 euro. U leest dit goed. Een wedde van 7 212 euro per maand. Daar komen dan nog wat extra-legale voordeeltjes bij. De Antwerpse belastingbetaler betaalt 50 % van deze superwedde, de rest wordt door inmiddels zwaar gefrustreerde sponsors opgehoest.En wat hebben ze gerealiseerd, de ‘medewerkers van Antwerp Headquarters’?
Geen flauw idee. Hun website is al 1,5 jaar zo dood als een pier. Er valt niets te melden. Klaarblijkelijk zijn dergelijke superweddes niet voldoende om de bemanning aan boord te houden. Zo hard stinkt het er. Het personeel van AHQ is inderdaad inmiddels volledig foetsie. Bart van Cauwenberghe en Els Torfs , de vervangers van de eerder vertrokken Rik Menten (we schreven bijna Rik Centen), Eva van Maercke en Godfather Wim vanden Abeele waren al weg, en nu is ook Gérard van Winkelhof enkele weken terug vertrokken. AHQ sukkelt zich dus dood.Uit het jaarverslag lezen we ook dat ze héél hun budget aan lonen besteed hebben, op een schamele 688 euro ‘andere bedrijfskosten’ na. Veel acties in het buitenland om bedrijven naar Antwerpen te halen hebben ze dus niet ondernomen. De paljaskes. Wat deden ze eigenlijk de godganse dag?Nu AHQ terminaal is dringt een eindevaluatie zich op. Wil er iemand in de Antwerpse Gemeenteraad eens de nodige vragen stellen rond deze oplichterij? Wat deze klucht de stad in totaal gekost heeft, en wat de resultaten zijn? Wie het in zijn hoofd gehaald heeft om een maandwedde van 7 200 euro betalen aan niet-functionerende mensen in een niet-functionerend orgaan?Men geve dan de microfoon aan Dirk Diels, de beslissingsnemer. Benieuwd hoe deze paljas dergelijke fantastische weddes kan verklaren. ‘Omdat men supermensen binnengehaald heeft, uit de privé’ zal deze knalrode beroepswauwelaar allicht argumenteren. Tiens, … supermensen … waar zijn de resultaten dan? Na zes jaar moet er dan toch iets gerealiseerd zijn? Hoe en door wie werden deze medewerkers dan geëvalueerd. We zijn benieuwd.De belastingbetalende Antwerpenaren hebben recht op antwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *