ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1151 Even – 't Scheldt

1151 Even

VOLKSWEERKUNDE     Augustus vrij van noordenwind, zo blijft het weer lang goedgezind Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds.***Geeft augustus veel zon, veel wijn in de ton***DUBBELNUMMER     Dit nummer is een dubbelnummer. Het volgende nummer (1152) verschijnt op 26 augustus 2014.***Men moet geen struif om een ei bederven***CITAAT I     Uitspraak van N-VA-parlementslid Jan Loones tijdens het N-VA-congres in Hasselt (1/2/2004). ‘De N-VA verdient een eigen plaats in politiek Vlaanderen, wars van kartels met Belgische machtspartijen. De N-VA moet staatsgevaarlijk zijn. Wij zijn er niet om regeringen te maken, laat staan vriendjes te onderhouden in koningshuizen’.***Waar de zuinigheid huishoudt, groeit het spek aan de buik***CITAAT II     Op de webstek van Express.be: ‘Orkaan van verwoestende waanzin die door de islamitische wereld trekt, raast nu ook door onze straten…’***De ene bruiloft brengt de andere voort***GEBUISDE LIBERALEN WANT… NIET GOED GENOEG…     Bij Open Vld zegeviert de bloedarmoede. Echte liberalen hebben de partij al dan niet verplicht verlaten. Het is zelfs zo erg dat ze twee ministers leveren die niet liberaal zijn grootgebracht. Noch Sven Gatz noch Annemie Turtelboom hebben liberale wortels. Zowel Dirk van Mechelen, Bart Tommelein, als Marino Keulen, hadden het nakijken. In het publiek dierf Gwendolyn Rutten het niet hardop zeggen maar sommigen hoorden het toch: ‘Niet goed genoeg’.

Een topman van Open VLD maar ook gekend voor zijn snedige tong: ‘Annick de Ridder heeft spijt dat ze weg is, ze zou nu in aanmerking zijn gekomen voor een ministerpost…’Zeer geestig, ja zelfs hilarisch wordt het als je dan moet vaststellen dat Rutten een beroep wenste te doen op de partijsnotneus Jean-Jacques de Gucht én op reclame-idioot Noël SlangenAdriaan van Gansen***Als het hammetje gekloven is, is het sparen gedaan***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *